Drohobycz – Polska – Niemcy – Kazachstan: pogłębienie współpracy

Drohobycz – Polska – Niemcy – Kazachstan: pogłębienie współpracy

Niedawno na Uniwersytecie Drohobyckim im. Iwana Franki odbyła się czterostronna konferencja z udziałem przedstawicieli wyższych uczelni z Częstochowy (Polska), Zittau (Niemcy) i Astany (Kazachstan).

Na spotkaniu omawiano kwestię otrzymania przez studentów uczelni drohobyckiej podwójnych dyplomów. Kolejnym omawianym tematem był wspólny udział uczelni w ogólnoświatowej wystawie ekologicznej w 2017 roku, w trakcie której zaprezentowanie zostaną nowatorskie technologie ekologiczne. Omawiano też międzynarodową konferencję ekologiczną, która ma się odbyć w Częstochowie we wrześniu br.

Udział w rozmowach wzięli: rektor drohobyckiej uczelni Nadija Skotna, prorektor Polonijnej Akademii z Częstochowy, ks. prof. Andrzej Kryński, rektor Międzynarodowego Instytutu Ekonomicznego w Zittau i Niemiecko-Kazachskiego Uniwersytetu Matthias Kramer, prorektorzy uczelni drohobyckiej Myron Czerniec i Jurij Kiszakiewicz, kierownik Centrum Europeistyki Jarosław Łopuszański, dziekan wydziału ekonomiki Myron Babiak.

– Spotkanie poświęcone jest podsumowaniu poprzednich opracowań i wieloletniej polsko-ukraińsko-niemieckiej współpracy. podkreśliła rektor Nadija Skotna. – Mówić będziemy przede wszystkim o nowym podręczniku Matiasa Kramara „Zintegrowane zarządzanie ekologiczne”. Kolejnym aspektem współpracy, – kontynuowała – jest przygotowanie do otrzymywania przez naszych studentów tytułów bakałarzy (licencjat) i magistrów częstochowskiej uczelni. Chodzi o to, aby nasi studenci równolegle zdobywali dyplom Akademii Polonijnej. Będzie to odpowiadać zasadom otwartości oświaty, która jest podstawą systemu bolońskiego. Kolejny ważny aspekt – przygotowanie nowego projektu, którego zadaniem będzie aktywizacja współpracy. Planowany jest jako projekt czterostronny, udział w nim weźmie również uczelnia z Kazachstanu. Jego zadaniem będzie zmiana ekologicznej świadomości obywateli.

Matthias Kramer, Nadija Skotna i ks. prof. Andrzej Kryński (Fot. Leonid Golberg)

Ks. prof. Andrzej Kryński podkreślił, że bardzo ważną kwestią są podwójne dyplomy na wydziale Zarządzanie Innowacyjnymi Technologiami. Studia magisterskie trwać będą dwa lata, odbędą się we wszystkich uczelniach partnerskich – po semestrze w każdej. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w Niemczech, a wykłady prowadzone będą w języku studentów-obcokrajowców. Według słów profesora, obecnie UE potrzebuje prawie 8 tys. specjalistów z zarządzania, a właśnie uczelnia drohobycka jest liderem w tym programie i może służyć przykładem dla innych uczelni Ukrainy. Prorektor uczelni z Częstochowy podkreślił, że polska uczelnia jest otwarta dla wszystkich i każdy może zdobyć tam tytuł bakałarza lub magistra. Razem z tym może studiować język ukraiński, polski, niemiecki czy angielski.

Profesor Bogdan Kyszakiewicz opowiadał o przygotowaniach do wydania podręcznika prof. Matthiasa Kramera. Podręcznik „Zintegrowane zarządzanie ekologiczne” został wydany w językach niemieckim (1000 egz.), ukraińskim i rosyjskim (500 egz.), jak również po polsku (5000 egz.). W książce Kramer przedstawił całe doświadczenie Niemiec we wprowadzaniu nowych technologii. Przedstawił mechanizmy wprowadzania nowych technologii, które zostały zaaprobowane w UE. Książkę przetłumaczono na wydziale oświaty ekonomicznej uczelni drohobyckiej. W ciągu czterech lat wykonano tam olbrzymią pracę. Objętościowo jest to duża pozycja wypełniona współczesną terminologią.

Podczas prezentacji podręcznika podkreślano, że ekologia jest nauką interdyscyplinarną i dlatego w podręczniku znalazło się miejsce dla psychologii, socjologii i prawa. Nadija Skotna podkreśliła, że podręcznik uzyskał aprobatę Ministerstwa Edukacji Ukrainy: „Studia na Ukrainie coraz bardziej będą zbliżać się do poziomu europejskiego”. Ks. prof. Kryński podkreślił, że nowy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów i wykładowców, ale też dla szerokiego kręgu specjalistów i osób zainteresowanych. Podręcznik przedstawia również aspekty prawne ochrony środowiska. Jest to swego rodzaju kompendium w kwestii ekologii. Matthias Kramer dziękował śp. rektorowi prof. Waleremu Skotnemu, który wspierał projekt w czasie jego realizacji. – Mamy przed sobą owoc tej pracy, a zarazem hołd pamięci dla wieloletniego rektora Uniwersytetu Drohobyckiego. W kooperacji i współpracy z tą uczelnią zrodziła się przyjaźń pomiędzy naszymi uczelniami. Dzięki niej osiągnąłem pozytywne wyniki, które są bezprecedensowe dla całej UE – podkreślił gość z Niemiec. Nowe tendencje ekologiczne zaczęto wprowadzać po katastrofie na elektrowni w Fukushimie, podjęto wówczas decyzję o zastosowywaniu nowych ekologicznych rodzajów energii – do 2050 roku mają być stosowane w 80% przypadków. Należy uwzględnić, że za kilka lat na Ziemi będzie mieszkało dziewięć miliardów mieszkańców. Dlatego potrzebne są nowe strategie ochrony środowiska, jak również stosowania nowych technologii.

Przy omawianiu praktycznych stron organizacji i wdrażania zmian, wszyscy uczestnicy podkreślili, że najbardziej istotną imprezą w najbliższym czasie będzie Światowa Ekologiczna Wystawa w Kazachstanie. W trakcie wystawy przedstawione zostaną energetyczne koncepcje przyszłości, mające bezpośredni wpływ na rozwój cywilizacji. Pierwszym krokiem do Astany będzie konferencja ekologiczna w Częstochowie. Uczestnicy spotkania będą organizatorami tej konferencji. Wśród uczestników będą studenci wszystkich państw-uczestników.

Na zakończenie Nadija Skotna podkreśliła, że Ukraina jest „postczarnobylskim” państwem. Należy nie tylko pamiętać o tej katastrofie, ale też dołożyć wszelkich starań, żeby wprowadzić nowe technologie i zmieniać świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Zebrani podkreślili, że podwójny dyplom dla studentów z Ukrainy jest szansą dla młodych na znalezienie pracy w Europie z możliwością dalszej kariery. 

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 13–14 (185–186) 16 lipca – 15 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X