Droga do Europy wiedzie przez Karpaty

Droga do Europy wiedzie przez Karpaty

W dniach 6 – 9 lipca br., w karpackim kurorcie Jaremcze, odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie poświęcone było sprawom rozwoju Karpat.

Ze strony polskiej na czele delegacji stanął wicemarszałek Sejmu RP – Cezary Grabarczyk. Przybyli też: Marek Kuchciński – wicemarszałek Sejmu RP a zarazem wielki propagator idei „Europa Karpat” oraz Andrzej Sztorc – poseł na Sejm RP, poprzednio przewodniczący sejmiku małopolskiego. Na czele delegacji ukraińskiej stanął Mykoła Tomenko – wice spiker (odpowiednik wicemarszałka – red.) ukraińskiego parlamentu.

W drodze na spotkanie, członkowie polskiej delegacji, razem z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i Ambasady Polskiej w Kijowie złożyli wieńce na Cmentarzu Orląt oraz w mauzoleum Ukraińskiej Armii Galicyjskiej we Lwowie. Następnie wzięli udział w uroczystości odsłonięcia w tym mieście tablicy poświęconej pamięci Jacka Kuronia.

Jadąc dalej w kierunku Jaremcza, na obrzeżach Iwano-Frankowska (do 1962 roku Stanisławów), w dawnej miejscowości Pawełcze, wspólnie z przedstawicielami miejscowej administracji i wojewodą przykarpackim Mychajłem Wyszywaniukiem, delegacja polska złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym prawie 300 przedstawicieli inteligencji polskiej dawnego Stanisławowa, pomordowanych przez Niemców w sierpniu 1941 roku. Miało tu też miejsce niezwykle wzruszające spotkanie z miejscowymi Polakami, przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, które już od lat, tradycyjnie opiekuje się tym miejscem.

Rozpoczęta w dniu następnym konferencja międzyparlamentarna z udziałem władz obwodu iwano-frankowskiego skupiła się na kilku ważnych problemach. Omawiano sprawę budownictwa elektrowni wodnych na górskich rzekach regionu. Mówiono też o wpływie takich działań na środowisko naturalne. Przedstawiono sprawę zapobiegania niszczeniu ugórskich masywów leśnych na skutek silnych wiatrów. Zapobiec temu zjawisku, i to w dłuższym okresie, można głównie poprzez odpowiednią strukturę nowych nasadzeń.

Władze obwodu przykarpackiego, na terenie którego leży znaczna część ukraińskich Karpat, od dłuższego czasu zabiegają o pełnoprawne włączenie Ukrainy do struktur europejskich opracowujących wspólną strategię dla tego regionu. „Karpaty leżą na terytorium siedmiu państw, z których jedynie Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Jednocześnie jedna trzecia ludności zamieszkującej Karpaty to obywatele Ukrainy – powiedział „Kurierowi” Ihor Olijnyk, przedstawiciel iwano-frankowskiej Rady Obwodowej, osoba od wielu lat zaangażowana w zbliżenie Ukrainy z UE i członek komitetu w Strasburgu zajmującego się sprawą Karpat. Chodzi o to, by podobnie jak od wielu lat istnieje i dobrze działa tzw. „konwencja alpejska”, regulująca problemy obszaru Alp, równie dobrze funkcjonowała „konwencja karpacka”. „By to osiągnąć, – kontynuował Ihor Olijnyk – niezbędnym jest pełnoprawny udział Ukrainy w tych działaniach. „W podobnym duchu wypowiadał się też wojewoda Mychajło Wyszywaniuk, podkreślając wielką wagę programu „Europa Karpat” – „Gdy wicemarszałek polskiego Sejmu Marek Kuchciński, zaprosił mnie do udziału w konferencji poświęconej naszemu regionowi, która odbywała się w Krasiczynie, nie spodziewałem się, że pole naszej współpracy może być takie szerokie” – powiedział wojewoda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X