Dożynki 2018 w Strzelczyskach Fot. Konstanty Czawaga

Dożynki 2018 w Strzelczyskach

Dożynki w polskiej wsi Strzelczyska (k. Mościsk, obw. lwowski) rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą w miejscowym kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP.

Poświęcono chleb, wino, symboliczny wieniec dożynkowy i inne zebrane w tym roku plony. Po mszy odbył się już coroczny przemarsz korowodu rolników ze sprzętem rolniczym.

Szczególnym punktem dziękczynnej mszy świętej było powtórzenie pierwszych ślubów zakonnych siostry służebniczki Marii Julii w swojej rodzinnej parafii – po raz pierwszy złożyła je 12 sierpnia br. Parafianie i proboszcz podziękowali za służbę duszpasterską wikariuszowi Wiktorowi Bujnie, który kończy swoją posługę w tej miejscowości i przechodzi do nowej parafii, gdzie obejmie stanowisko proboszcza.

Przy polskiej szkole odbyła się uroczysta gala, którą w imieniu mieszkańców poprowadził prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Marian Mazur. Takimi wspomnieniami podzielił się z Kurierem Galicyjskim:

– Już ponad 12 lat jestem prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej, po przybyciu do naszej parafii ks. Mieczysława Frytka zaproponowałem mu wspólnie uroczyście świętować dożynki parafialne. Jeżdżę dużo po Polsce i widzę, jak szczególnie są tam świętowane dożynki. W ten sposób wspólnie już 12 lat dziękujemy Bogu za zebrane plony.

Fot. Aleksander Kuśnierz

Na dożynki przybyli liczni goście z Polski i przedstawiciele miejscowych władz rejonowych. Z Konsulatu Generalnego we Lwowie przybyła konsul Irena Nagórska, kierownik Wydziału Karty Polaka. Podkreśliła, że Strzelczyska cieszą się bardzo dobrą sławą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po raz kolejny gościł w Strzelczyskach Włodzimierz Szczepaniak, prezes Towarzystwa Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, który ma miano miejscowego dobrodzieja i pomaga Towarzystwu Kultury Polskiej w dążeniach do wybudowania drogi, teraz również i remizy strażackiej.

Zaproszeni goście obiecują rychłe powstanie remizy strażackiej z prawdziwego zdarzenia, aby przekazany rok temu wóz strażacki mógł zostać przeniesiony z pobliskich Mościsk na służbę do wioski. Organizatorzy zbiórki zapewniają, że już na ten cel zebrano ponad 100 tys. złotych. Planuje się wybudowanie odpowiedniego budynku, który mógłby pomieścić dwa lub trzy wozy strażackie i działać jako samodzielna, w pełni wyposażona remiza.

– Przyjechałem w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Komendantów Straży w Waszyngtonie, którego jestem jedynym członkiem w Polsce i Europie Centralnej – powiedział płk Bogdan Utrata z Państwowej Straży Pożarnej. – Staram się realizować idee stowarzyszenia w celu lepszego powszechnego bezpieczeństwa pożarowego dla małych miast i wiosek. W Polsce, Europie Zachodniej, w Ameryce istnieje bardzo gęsta sieć ochotniczych straży pożarnych. Strażacy są dobrze wyszkoleni, mają odpowiednie wyposażenie i szkolenia przedmedyczne. To powoduje, że w małych miejscowościach, gdzie karetka pogotowia nie jest w stanie szybko dotrzeć, strażacy niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Poza tym, straż pożarna uczestniczy we wszystkich nadzwyczajnych wydarzeniach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby i w Strzelczyskach była porządna straż pożarna, która będzie działać i na rzecz sąsiednich wiosek.

Tak wypowiedział się kierownik Mościskiego Oddziału Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Lwowskim Obwodzie ppłk Jurij Blahuta:

– Bardzo mi miło kontynuować współpracę z naszymi polskimi przyjaciółmi – strażakami czy ochotnikami, dlatego że uczymy się, jak prawidłowo reagować na sytuacje nadzwyczajne i pożary oraz jak wykonywać wspólną misję na rzecz ratowania ludzkiego życia. W planach na 2019–2020 l. mamy stworzenie jednostki ochotniczej straży pożarnej we wsi Strzelczyska. Polska strona chce wybudować remizę i przekazać jeszcze jeden wóz strażacki.

Podczas uroczystości z rąk płk. Bogdana Utraty Kopernikańskim Medalem Renesansu zostali odznaczeni: Adam Jaskulski, wójt gminy Świdnica, Jurij Blahuta, kierownik Mościskiego Oddziału Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych, i Marian Mazur, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Strzelczyskach.

Po części oficjalnej i podziękowaniach nastąpił czas zabawy i śpiewów. Mieszkańcy wioski i goście podziwiali bogaty program artystyczny, w którym wzięły udział miejscowe zespoły i – gościnnie – zespoły z gminy Tryńcza, Zespół Niebo do wynajęcia ze Strzałkowic i Koło Gospodyń Wiejskich z sąsiednich Lipnik.

Aleksander Kuśnierz
Tekst ukazał się w nr 16 (308) 31 sierpnia – 17 września 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X