Dotknięcie strun duszy fot. z archiwum zespołu

Dotknięcie strun duszy

Członkinie ludowego amatorskiego zespołu bandurzystek „Słoneczna struna” z miejscowości Kuty na Przykarpaciu przez wiele lat utrzymują przyjazne stosunki z polskimi przyjaciółmi

Po wybuchu wojny ukraińskie bandurzystki występowały z koncertami dobroczynnymi w szkołach Warszawy, aby zebrać fundusze dla wojskowych lekarzy z sił obrony terytorialnej. Z wielką wdzięcznością dziewczyny opowiadają o sąsiadach i przyjaciołach.

– Działamy w Kutach w rejonie kosowskim, opowiada Swietłana Łazowa, kierownik zespołu. Zespół liczy 6-7 uczestniczek, które na codzień są nauczycielkami. Na próby zbieramy się dwa razy w tygodniu w Szkole artystycznej w Kutach. Próby trwają do 2 godzin. Z Polakami, zwłaszcza z pow. węgrowskiego w woj. mazowieckim rejon kosowski współpracujemy od 2009 r. Przed wojną często gościliśmy w Polsce. Już w czasie Rewolucji Godności nasi partnerzy wspierali nas, widząc nasz ból i współczując po utracie bohaterów Majdanu.

Współpraca trwa nadal. Przy wsparciu dziś już nieżyjącego burmistrza miasta Łochów Mariana Dzięcioła, zespół nagrał dysk „Muzyka dwóch narodów”. W czerwcu 2023 r. bandurzystki gościły z koncertami dobroczynnymi w Polsce. Za zebrane fundusze zakupiono dron, resztę pieniędzy przekazano wolontariuszom. W październiku kolejne występy odbyły się w Warszawie przed nauczycielami. Organizatorem koncertów z okazji Dnia nauczyciela był Andrzej Suchenek, wicedyrektor Departamentu oświaty m. Warszawy.

Podczas występów zespół „Słoneczne struny” z Kut wykonywał ukraińskie i polskie piosenki ludowe, utwory estradowe i pieśni patriotyczne.

– Kto wcześniej nie słyszał bandury, jest pod wrażeniem – kontynuuje kierownik zespołu. – Mówiono nam stale, że ta muzyka dotyka strun duszy. I jest to prawda. Bardzo jesteśmy wdzięczne naszym polskim przyjaciołom.

Podczas jesiennych koncertów zespół zebrał pieniądze, za które zakupiono agregat prądotwórczy dla medyków jednego z batalionów 102 brygady OT. Na początku 2024 r. bandurzystki z Kut zdążyły wystąpić w Niemczech, gdzie również zbierały fundusze dla wojskowych. Zespół wielokrotnie koncertuje w kościołach w Kosowie, Kołomyi, Śniatyniu, Zabłotowie. Kolędował również dla nuncjusza papieskiego w Kijowie.

Sabina Różycka

Tekst ukazał się w nr 1 (437), 19 – 29 stycznia 2024

X