Do Polski po doświadczenie rolnicze

Do Polski po doświadczenie rolnicze

Rolnicy z Wołynia, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku, zapoznawali się z doświadczeniami polskich rolników w dziedzinie hodowli owoców i jagód.

W grudniu dobiegł końca projekt „Wsparcie ukraińsko- polskich inicjatyw z rozwoju sadownictwa i hodowli jagód”. Materiał o początkach projektu publikowaliśmy na początku bieżącego roku. Swego rodzaju podsumowaniem projektu był okrągły stół, który w tych dniach odbył się w Łucku.

– Ze wszystkich 130 chętnych do wzięcia udziału w projekcie wybraliśmy tych, którzy mają indywidualne gospodarstwa o powierzchni ponad 1 hektar i planuje hodowlę owoców lub jagód. Byli tacy, którzy już prowadzą taką działalność, ale chcą pogłębić swą wiedzę – mówi inicjatorka projektu i współzałożycielka dobroczynnej fundacji „Wektor inicjatyw socjalnych” Neoniła Gołowacka. – Zwracaliśmy też uwagę na miejsce zamieszkania rolnika, żeby w przyszłości była możliwość połączenia gospodarstw i wspólna działalność gospodarcza. Przy wyborze uczestników przewagę nadawaliśmy uczestnikom ATO, którzy zainteresowani byli tego rodzaju działalnością – dodaje.

W końcowym projekcie wzięło udział 78 rolników z 15 rejonów obwodu. Program szkoleń zorganizowany był w taki sposób, by zainteresowani mogli otrzymać jak najszersze wiadomości o tego rodzaju działalności i zarobkach, które mogą osiągać. Otrzymali też informację o tym, w jaki sposób realizować swą produkcje nie tylko na runku wewnętrznym Ukrainy, ale również eksportować ją na rynki międzynarodowe.

– Celem naszego projektu jest sprzyjanie współpracy polsko-ukraińskiej, wymiana doświadczeń w wykorzystaniu najnowszych technologii rolniczych i przetwarzania produkcji – mówi jedna z inicjatorek projektu Natalia Czul. – Polska w ostatnich latach uczyniła bardzo wiele w rozwoju rolnictwa. Wołyń ma wszystkie warunki ku temu, aby osiągnąć poziom sąsiedniego państwa – twierdzi.

W ciągu kilku miesięcy uczestnicy projektu odbyli szereg szkoleń, zwiedzili wiodące gospodarstwa sadownicze na Ukrainie i w Polsce. Zapoznali się z działalnością takich przedsiębiorstw jak „Klioma serwis” w miejscowości Kiwierce, specjalizujące się w hodowli sadzonek drzew i krzewów, zwiedzili też „Gospodarstwo Jachymek” w woj. lubelskim, produkujące ekologicznie czystą produkcję na rynki Europy i Azji.

– Ważne w tym projekcie jest systemowe podejście do specyfiki rynku – uważa jeden z jego uczestników, Konstanty Bojczuk. – Jest to dobra okazja otrzymania wiadomości i zarabiania pieniędzy, a oprócz tego – zajęcia się sprawą, która ci się podoba. Daje to możliwość na nowo ocenić swe możliwości. Na przykład, uczestnikom ATO państwo wydziela po 2 hektary gruntów do prowadzenia indywidualnej działalności rolniczej. Są tacy, którzy oddają ziemię w dzierżawę, ale są i tacy, którzy nie wiedzą, co z tym zrobić. Podczas tego projekty dowiedziałem się, w jaki sposób ziemia może przynosić konkretny dochód – chwali się.

Oprócz fundacji „Wektor inicjatyw socjalnych” w realizacji projektu uczestniczyła organizacja społeczna „Fundacja rozwoju regionalnego” z Ukrainy, z Polski – Towarzystwo Integracja Europa –Wschód, Fundacja „Europejska akademia samorządu”. Realizację projektu wspierał Konsulat Generalny RP w Łucku w ramach finansowanie przez MSZ „Pomoc polska”.

– Konsulat Generalny w Łucku jest zainteresowany realizacją podobnych dwustronnych inicjatyw – mówi kurator projektu konsul Marek Zapór. – Będziemy nadal sprzyjać wszelkim inicjatywom w tym kierunku. Mamy nadzieję na pogłębienie polsko-ukraińskiej współpracy w sadownictwie i hodowli jagód – podkreślił konsul.

Szkoleniowcami podczas forum i zajęć z uczestnikami projektu byli przedstawiciele przedsiębiorstw rolniczych z Polski i Ukrainy, członkowie organizacji rządowych i pozarządowych, którzy osiągnęli dobre wyniki w agrobiznesie. Wśród nich: Walentyna Łanowenko, prezes akademii sadownictwa organicznego „Ekogarden” z Czerkas, Wiktoria Traskowska, dyrektor sadowo-jagodowego gospodarstwa „Traskowski TM”, Andrzej Rył, prezes lubelskiego rynku hurtowego, Nazar Jurczuk, dyrektor ds. sprzedaży T. z OO „Biofrut”, eksportera produkcji organicznej.

Według Anny Tkaczuk, menadżera przedstawicielstwa polskiej firmy „Polko Group”, Wołyń ma wszelkie szanse zainteresować zarówno polskich inwestorów, jak i kupców produkcji rolniczej.

– Tereny tego przygranicznego obwodu nie są tak przesycone środkami chemicznymi, jak w Polsce, a jagody hodowane są od dziesiątków lat – przekonuje pani Anna. – Na Wołyniu pola przeważnie użyźniają organiką, dlatego są tu olbrzymie możliwości hodowli produkcji organicznej. Jednak jest tu i wiele minusów. Między innymi – brak jest doświadczonych agronomów, mających doświadczenie gospodarowania tak, jak dzieje się to w Europie, i nie trzymają się starych radzieckich metod. Na Ukrainie państwo nie dba o rolników. Oprócz tego niedoskonałe są ustawy celne, przez co przedsiębiorstwa-eksporterzy ponoszą znaczne straty – podkreśla Anna Tkaczuk.

Większość obecnych na podsumowaniu projektu oceniają go pozytywnie. Podobnie uważa też kierownik Departamentu rozwoju agroprzemysłowego Wołynia Jurij Gorbenko.

– Hodowla owoców i jagód rozwija się u nas bardzo aktywnie. Dlatego ten projekt był dla nas bardzo ważny – twierdzi Jurij Gorbenko. – Te szkolenia otwierają przed wieloma nowe możliwości. Jest to dobry początek indywidualnej działalności rolniczej dla naszych mieszkańców.

Na posiedzeniu okrągłego stołu omówiono i podpisano memorandum o współpracy pomiędzy ukraińskimi i polskimi uczestnikami projektu, zjednoczeniami terytorialnymi na Wołyniu i organizacjami społecznymi, które wzięły w nim udział. Jak stwierdził przewodniczący projektu, prezes Organizacji społecznej „Fundusz rozwoju regionalnego” Petro Werzun: „Robi się wszystko w celu lepszej wymiany informacji, metod innowacyjnych i praktyk rolnictwa, poszukiwania partnerów i inwestorów, a także wspólnego przygotowania do tworzenia projektów i zdobywania grantów”.

Jaryna Rudnik
Tekst ukazał się w nr 22-23 (291-292) 19 grudnia 2017 – 15 stycznia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X