Dni Kultury Polskiej w Nowym Rozdole

Dni Kultury Polskiej w Nowym Rozdole

W Nowym Rozdole, niewielkim miasteczku na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, odbyły się Dni Kultury Polskiej, połączone z nadaniem sztandaru polskiej szkole im. Karoliny Lanckorońskiej.

Szkoła ta, a zwłaszcza jej uczniowie, są znani mieszkańcom powiatu grodziskiego, a to za sprawą licznych występów na naszym terenie.

 

Wielu z nas pamięta zapewne tegoroczne jasełka lwowskie wystawione przez uczniów z Nowego Rozdołu, które spotkały się z gorącym przyjęciem mieszkańców.

 

Wkład, tej stosunkowo młodej szkoły, założonej przez Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce” w rozwój kultury polskiej i utrzymanie polskości na Ukrainie, został dostrzeżony w Polsce i na Ukrainie.

 

Zaowocowało to nadaniem szkole sztandaru. Jego fundatorem jest Pan Józef Adamski, prezes wielce zasłużonej Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie.

Na uroczystości do Nowego Rozdołu przybyły liczne delegacje władz samorządowych z wielu polskich miast. Starostwo grodziskie reprezentowała delegacja w składzie: naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim Lidia Abramczyk oraz radny powiatowy Jerzy Terlikowski. Najbardziej liczna i wielobarwna była delegacja z Łowicza, której przewodniczył sam burmistrz, a towarzyszyły łowiczanki w tradycyjnych strojach łowickich. Obecni byli przedstawiciele władz rejonu mikołajewskiego i miasta Nowego Rozdołu. Władze Rzeczypospolitej reprezentował konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Uroczysty i podniosły charakter uroczystości nadawała orkiestra 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa pod dowództwem kpt. Andrzeja Kufla.

Oficjalne uroczystości rozpoczął uroczysty przemarsz gości z placu przed szkołą do pięknie odrestaurowanego, barokowego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w pobliskich Brzozdowcach. Tam podczas uroczystej mszy św. w obecności konsula RP, miejscowych władz, dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, uczniów i okolicznej ludności, nastąpiło poświęcenie sztandaru. Uroczyste przekazanie sztandaru polskiej szkole nastąpiło po powrocie na plac szkolny. Tam też uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Fot. Mirosław Szymański
Delegaci powiatu grodziskiego, składając gratulacje dyrekcji polskiej szkoły za dotychczasowe osiągnięcia, przekazali upominki i osobisty list od starosty i władz powiatu, a także podarunek od dzieci grodziskiej szkoły specjalnej, własnoręcznie pięknie wyhaftowaną makatkę. Następnie nastąpiło odsłonięcie popiersia patronki szkoły Karoliny Lanckorońskiej, która przez długi czas, zanim została profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, zamieszkiwała w pobliskim Starym Rozdole, gdzie do dziś stoi opustoszały jej rodowy pałac.

 

W części artystycznej uczniowie szkoły przedstawili najważniejsze wydarzenia z życia tej wielkiej Polki, humanistki i patriotki, która całe swoje długie, liczące 102 lata życie, poświęciła służąc ojczyźnie. Przed śmiercią przekazała największym polskim muzeom ponad 500 dzieł sztuki z wiedeńskiej kolekcji rodzinnej, w tym m. in., obrazy Rembrandta i szkice Jacka Malczewskiego.

Głównym punktem obchodów Dni Kultury Polskiej była defilada ulicami miasta do centralnie usytuowanego pomnika Tarasa Szewczenki. Defiladę z udziałem zaproszonych gości, przedstawicielami miejscowych władz, uczniami polskiej szkoły, licznymi mieszkańcami miasta prowadziła orkiestra wojskowa Strzelców Podhalańskich. Takiego pochodu, w asyście wojska polskiego, uroczyście grającego polskie marsze, nie widziano tu nigdy. Na ulice, balkony domów i do okien wylegli zaciekawieni mieszkańcy Nowego Rozdołu.

Przy pomniku ukraińskiego poety, po odegraniu hymnów narodowych, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i okolicznościowe przemówienia. Nie zabrakło także krótkiego koncertu najmłodszych uczniów w strojach ludowych. Uroczysty przemarsz zakończył się przed Pałacem Kultury. Tu na placu przed gmachem orkiestra wojskowa dała pokaz musztry paradnej. Dni kultury Polskiej zwieńczyła uroczysta akademia w domu kultury.

Wystąpiła orkiestra wojskowa oraz uczniowie polskiej szkoły im. Karoliny Lanckorońskiej oraz członkowie Towarzystwa „Wielkie Serce”. Na scenie przybyłych mieszkańców rozgrzewały barwne polskie krakowiaki, kujawiaki i oberki, a także ukraińskie pieśni i tańce ludowe. Zachwycał wysoki poziom artystyczny zespołów, piękne i kolorowe stroje ludowe oraz starannie opracowana choreografia.

Dzień zakończył się spotkaniem integracyjnym w polskiej szkole, gdzie w miłej atmosferze, wspólnie śpiewano pieśni polskie i ukraińskie. To był ważny dzień w budowaniu współpracy pomiędzy obydwoma słowiańskim narodami. Udział w tym dziele ma także starostwo powiatu grodziskiego, które opiekuje się polską szkołą w Nowym Rozdole.

Dziękujemy!

Mirosław Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X