Dekret arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego o zwolnieniu od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej

Dekret Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego o zwolnieniu od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

Rozporządzenie obejmuje wiernych Lwowskiej archidiecezji czyli mieszkańców i wiernych przebywających na terenie Lwowskiego, Tarnopolskiego, Iwano-Frankiwskiego i Czerniowieckiego województwa.

Dekret

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia spowodowane epidemią koronawirusa, zgodnie z kan. 87 S1. kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i w dni świąteczne nakazane – aż do odwolania.

Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych archidiecezji Lwowskiej a także innych wiernych przebywających na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej w powyższym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną czy w rodzinie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez korzystanie z transmisji Mszy św. w radio, telewizji czy internecie, zachowując, w miarę możności, właściwe postawy i gesty liturgiczne, a także do przyjmowania Komunii świętej w sposób duchowy.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia Chorych polecam Bożej Opatrzności wszystkich, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne.

Lwów, dnia 14 marca 2020 r.

Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowski

Źródło: rkc.lviv.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X