Cztery punkty ministra Sikorskiego

Cztery punkty ministra Sikorskiego

Na zakończenie uroczystych obchodów Święta Polonii i Polaków za Granicą, zorganizowanych 

w Warszawie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, przedstawiciele Polonii Świata spotkali się na uroczystej kolacji na zamku w Pułtusku. W kolacji wziął udział minister Spraw Zagranicznych RP – Radosław Sikorski.

 

Wystąpienie ministra Sikorskiego było chyba najbardziej oczekiwanym punktem dnia. I nie o dusery tu chodziło, a o rzeczy fundamentalne dla istnienia i działalności organizacji polonijnych. Krótko mówiąc, chodziło o pieniądze, a dokładniej o sposób finansowania programów skierowanych do Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie.

Od roku 2012, decyzją Sejmu RP, środki z budżetu państwa polskiego przeznaczone na dofinansowanie działalności polonijnej znalazły się w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotychczas, przez 20 lat, dysponował nimi Senat.

„Wracamy do sprawdzonych wzorów z II Rzeczpospolitej – powiedział minister Sikorski. W roku bieżącym, ze względu na ciśnienie czasu, wiele spraw załatwiać będziemy według poprzednio obowiązującego klucza. Od lipca chcemy podjąć prace nad opracowaniem nowych zasad wspierania działalności Polaków mieszkających poza granicami kraju. Zasady te powinny zapewnić większą efektywność wydawania środków budżetowych i zapewnić zarazem realizację projektów ważnych dla państwa polskiego. Rozpatrywanie projektów przebiegać będzie na zasadzie konkursu, podobnie jak wszystkie inne projekty realizowane przez MSZ”.

Minister wymienił listę czterech priorytetów, mogących liczyć na szczególne wsparcie ze strony MSZ.
Pierwszy – to nauka języka polskiego i szeroko rozumiana edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla koncepcji nauki Polaków z zagranicy w polskich uczelniach. Drugi – to działalność na polu gospodarczym. Jako punkt trzeci, minister Sikorski wymienił działania na rzecz promocji Polski za granicą.

Czwartym priorytetem jest wsparcie aktywizacji Polaków za granicą w ich działalności na płaszczyźnie społecznej, samorządowej i politycznej prowadzonej w kraju ich zamieszkania. Tu, zwrócił się do licznej delegacji z Litwy, mówiąc: Wy już to robicie!

Minister Radosław Sikorski powiedział też, że w sytuacji ograniczonego budżetu, na nieco inne podejście będą mogli liczyć Polacy, od których „Polska odeszła” aniżeli ci, którzy z niej wyjechali.

Marcin Romer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X