W wigilię 600-lecia Unii Horodelskiej

W wigilię 600-lecia Unii Horodelskiej

22 kwietnia b.r. w Horodle (pow. hrubieszowski), zorganizowano Papieski Dzień Jedności Europejskiej – Polska w Europie bez granic. Głównym tematem rozważań był temat jedności podejmowany przez bł. papieża Jana Pawła II. Święto wzbogaciła inscenizacja przygotowana przez lokalny Zespół Szkół, a zakończyła Msza św., którą celebrował o. prof. Celestyn Napiórkowski OFM.

 

Warto zauważyć, że uroczystość pomyślana była jako jednoczesne przygotowanie do 600. rocznicy Unii Horodelskiej, której poświęcono konferencję naukową.

 

Jako pierwszy głos zabrał o. prof. Celestyn Napiórkowski, który mówił o nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do Polaków i Litwinów, podkreślając rolę godności pracy i ewangelizacji w świeckich środowiskach. Mówca zwracał uwagę na głoszoną przez JP II wartość prawdy, która jest podstawą dialogu w społeczeństwie.

Kolejnymi mówcami byli naukowcy Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Dr Andrzej Wawryniuk mówił o kształtowaniu się wschodniej granicy naszego kraju w czasach od II wojny światowej, informując o wielu nieznanych dotychczas dokumentach, odnalezionych w trakcie kwerend archiwalnych.

Warto zaznaczyć, że podawane informacje spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem, a Wawryniuk zobowiązał się, że dokumenty, o których wspominał w swoim wystąpieniu zostaną zaprezentowane podczas uroczystości jubileuszowych w 2013 r.

Profesor dr hab. Włodzimierz Osadczy prezentuje Herb Rzeczpospolitej Trojga Narodów (Fot. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Horodelskiej)Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy wygłosił referat o znaczeniu unii polsko-litewskiej, o jej wielkiej mądrości, o treściach ponadczasowych, które mogłyby stać się podwaliną dla dzisiejszych relacji między państwami. Należy podkreślić, że prof. Osadczy, jako dyrektor Centrum UCRAINICUM Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, był jednym z inicjatorów wymienionych uroczystości.

Kolejny wykład to słowo – refleksja ks. prałata ppłk Andrzeja Puzona, który mówił o papieskiej pielgrzymce z roku 2001 na Ukrainę i nastrojach, towarzyszących temu wydarzeniu wśród ukraińskiego narodu.

 

Były jeszcze dwa istotne wystąpienia – Andrzeja Pruszkowskiego, byłego prezydenta miasta Lublina, który odnosząc się do unii horodelskiej wyłowił sens miłości braterskiej, nazywając horodelskie przesłanie II hymnem o miłości oraz ks. Henryka Krukowskiego, proboszcza miejscowej parafii, który podziękował wszystkim za przybycie i wygłoszenie referatów.

Dodajmy, że głoszący wystąpienia, w tym również prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy i dr Andrzej Wawryniuk otrzymali wybite współcześnie, wzorowane na danych monetach – dukaty horodelskie.

Andrzej Wawryniuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X