Co z wizami przed Euro 2012

Co z wizami przed Euro 2012

21 marca br. w siedzibie konsulatu generalnego RP we Lwowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona działalności wizowej konsulatu i centrum wizowego oraz przygotowaniom do wzmożonego ruchu wizowego w czasie rozgrywek EURO 2012.

 

Udział w konferencji wzięli konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, konsul Marcin Zieniewicz, jak również Dmytro Taraniuk, dyrektor Sp. z oo. PHT-Ukraine, IT – firmy obsługującej centrum wizowe, Rachid Sanru regionalny przedstawiciel VFS Global, firmy prowadzącej centrum wizowe i Wołodymyr Gubicki, zastepca wojewody ds. budownictwa i EURO 2012.

Na wstępie konsul Zieniewicz przedstawił zebranym wyniki wizowej działalności konsulatu w 2012 roku. Konsul generalny zapoznał zebranych z liberalizacją działalności wizowej i planowanymi działaniami konsulatu na czas rozgrywek EURO 2012.

Kibice mogą otrzymać wizy na podstawie biletów na mecze grupowe. Natomiast na kolejne mecze chętni też będą mogli uzyskać wizy na podstawie dokumentów potwierdzających odbiór biletów na stadionie. Obowiązkowe jest ubezpieczenie na 30. 000 euro (tradycyjne – bez zmian). Wizy będą wydawane na okres 30 dni i w terminie przyspieszonym, bez dodatkowych opłat. Wiąże się to z krótkimi terminami pomiędzy kolejnymi meczami.

Kibice, którzy zechcą jechać na mecze do Polski bez biletów na mecz, do stref kibica, muszą starać się o wizy turystyczne na zwykłych warunkach (rezerwacja hotelu, skierowanie firmy turystycznej). Możliwa jest organizacja wyjazdów grupowych.

Dobrą informację podał też konsul Jarosław Drozd. Na czas rozgrywek na granicy będą preferowane wszystkie otwarte wizy: turystyczne, biznesowe, kulturalne. Dokładnie ze wszystkimi warunkami działalności wizowej konsulatu można zapoznać się na stronie internetowej: www.lwowkg.polemb.net

Wołodymyr Gubicki przedstawił działanie władz wojewódzkich, dotyczące organizacji przejść granicznych, modernizacji dróg i lwowskiej infrastruktury do rozgrywek.

Rachid Sanru przytoczył dane dotyczące działalności centrum wizowego od chwili jego otwarcia w listopadzie ubiegłego roku i przedstawił perspektywy otwarcia kolejnych punktów wizowych na Ukrainie. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, przedstawił historię firmy VFS Global na Ukrainie. Firma działa już pięć lat i reprezentuje działy wizowe konsulatów 13 państw. Kontrakt na prowadzenie centrum dla konsulatu RP wygrała w drodze przetargu.

Dziennikarzy interesowały głównie kwestie wyjazdu z wizami wydanymi przez konsulaty RP do innych krajów strefy Schengen, w związku z częstymi przypadkami zawracania z granic (niemieckiej, słowackiej, węgierskiej) obywateli Ukrainy. Konsul Jarosław Drozd podkreślił, że zasady wydawania i respektowania wiz Schengen są jasno ustalone, ale niestety zdarzają się „interpretacje” tych przepisów na granicy. Trudno, ale na to konsulat RP we Lwowie nie ma wpływu.

Jarosław Drozd zapowiedział też kolejną konferencję prasową na 28 kwietnia. Udział w niej wezmą władze województw przygranicznych z polskiej i ukraińskiej strony, służby celne i graniczne. Będą poruszane kwestie gotowości wszystkich struktur do EURO 2012.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X