Co nowego na Popie Iwanie

26 lipca podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Przydacz odwiedził z wizytą oficjalną obwód iwanofrankiwski.

W ramach wizyty spotkał się z kierownictwem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, przedstawicielami Maltańskiej Służby Medycznej oraz zapoznał się z działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Na spotkaniu w biurze Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych pan Marcin Przydacz szczegółowo zapoznał się z projektami, które w ciągu ostatnich trzech lat zostały wdrożone w ramach polsko-ukraińskiej współpracy międzynarodowej pomiędzy władzami regionalnymi i samorządowymi oraz służbami ratowniczymi obu państw. Projekty te przewidują wspólne szkolenia ratowników ukraińskich i polskich na rzecz przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym: powodziom, pożarom, wypadkom samochodowym, wycieku substancji niebezpiecznych, ratownictwu górskiemu.

– W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy pięć takich projektów – powiedział naczelnik Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim Wołodymyr Czernecki. – Oprócz bardzo potrzebnych i cennych szkoleń zawodowych, na których uczymy się współdziałać w sytuacjach nadzwyczajnych, dzielimy się również doświadczeniem naszej pracy. Służba otrzymuje też unikatowy sprzęt niezbędny do ratowania ludzi. Jest to sprzęt specyficzny, z uwzględnieniem cech karpackiego regionu górskiego. Jednym z najbardziej ambitnych projektów, nad którym obecnie wspólnie z kolegami z Polski pracujemy, jest stworzenie na górze Pop Iwan Polsko-Ukraińskiego Centrum Ratownictwa Górskiego, gdzie będą mogli przebywać ratownicy, aby móc udzielać pomocy turystom, a także będą przeprowadzane szkolenia pod nadzorem kwalifikowanych polskich i ukraińskich trenerów.

Jak mówią ukraińscy ratownicy, problem na Ukrainie jest w tym, że wielu turystów nie informuje ratowników o zamiarze pójścia w góry czy zorganizowania spływów rzekami, jak to odbywa się w Polsce. To utrudnia ewentualne poszukiwania i okazanie pomocy w wypadku sytuacji nadzwyczajnych. Porządek ten, zdaniem pracowników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, powinien być regulowany na poziomie ustawodawczym i doświadczenie między innymi przejęte z Polski może być pożyteczne.

Fot. Leon Tyszczenko
{gallery}gallery/2019/popiwan_przydacz{/gallery}

Pan Marcin Przydacz podczas spotkania powiedział, iż strona polska po zmianach politycznych na Ukrainie ma nadzieję na kontynuację współpracy z oficjalnymi ukraińskimi władzami w Kijowie. Ale podsekretarz stanu uważa, że oprócz współpracy między stolicami istnieje szereg możliwości dla współpracy na innych szczeblach – na poziomach regionów oraz organów samorządu lokalnego, między innymi również zjednoczonych wspólnot terytorialnych.

– Zagrożenia nie znają granic. I te zagrożenia, które występują w Karpatach Wschodnich po stronie ukraińskiej, za chwilkę mogą się pojawić i po polskiej stronie, i na odwrót. Więc ta dobra współpraca jest ku naszej wspólnej korzyści. My w oczywisty sposób chcemy wspierać Ukrainę w jej procesach reformatorskich. Wspieranie reform w zakresie bezpieczeństwa jest jednym z naszych priorytetów: polscy turyści co raz częściej przyjeżdżają w ukraińskie Karpaty – stwierdził pan Marcin Przydacz.

Minister podkreślił pozytywne tendencje, które niesie za sobą stworzenie ochotniczych oddziałów strażackich w obwodzie iwanofrankiwkim, podobnie jak w Polsce. To, według Marcina Przydacza, poza możliwością szybszego reagowania na pożary w warunkach oddalonych miejscowości, gdzie często ratownikom ciężko się dostać z większych miast, ma też wymiar społeczny, gdyż kształtuje społeczeństwo obywatelskie, obywatelską odpowiedzialność za poszczególne regiony.

W ramach wizyty i spotkania z przedstawicielami Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim Marcin Przydacz odwiedził również Muzeum Straży Pożarnej miasta, które znajduje się na terenie jednostki strażackiej przy ulicy Iwana Franki, a następnego dnia, w sobotę 27 lipca wziął udział w wejściu na górę Pop Iwan, gdzie osobiście na własne oczy mógł zobaczyć efekty współpracy i realizowanych projektów oraz omówić kolejne etapy tworzenia Polsko-Ukraińskiego Centrum Ratownictwa Górskiego.

Podsekretarzowi Stanu Marcinowi Przydaczowi towarzyszyła Katarzyna Sołek, p.o. kierownika placówki Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. W wizycie wzięli również udział: Rafał Baliński, dyrektor departamentu współpracy terytorialnej ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Jan Malicki, dyrektor SEW Uniwersytetu Warszawskiego, Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku, Marek Gołkowski, przedstawiciel fundacji „Obserwatorium”, Leszek Buller, Wasyl Chimiak, przedstawiciele projektu PL-BL-UA, a także Iwan Szkindiuk, przedstawiciel werchowińskiej rady rejonowej oraz Wasyl Hładij, zastępca iwanofrankiwskiej rady obwodowej.

Włodzimierz Harmatiuk
Fot. Leon Tyszczenko
{gallery}gallery/2019/popiwan_ratownicy{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X