Chór „Beati Cantores” we Lwowie

Chór „Beati Cantores” we Lwowie

Chór „Beati Cantores” z Głogowa wystąpił w katedrze łacińskiej we Lwowie. Zespół ma wspaniałą ponad 27-letnią historię, został założony przy parafii NMP Królowej Korony Polskiej w Głogowie. Inicjatorem powstania chóru był proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Ryszard Dobrołowicz, wymyślił też nazwę Beati Cantores – szczęśliwi śpiewaniem.

Występy we Lwowie pokazały, że chórzyści są pełni entuzjazmu. Śpiewają z niezwykłym uniesieniem i radością. Goście z Głogowa śpiewali podczas mszy św., a podczas koncertu po mszy wykonali też pieśni kościelne dla parafian katedry łacińskiej. W kolejnym dniu chór odwiedził Cmentarz Orląt, gdzie zaśpiewał w kaplicy i spotkał się z prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi Janem Franczukiem. Chórzyści złożyli wiązanki kwiatów przy grobie Nieznanego Żołnierza i odśpiewali hymn narodowy. Odwiedzili też groby powstańców styczniowych. Kontynuując pielgrzymkę po Kresach, chór „Beati Cantores” pojechał do Kamieńca Podolskiego. Tam miał zaplanowane koncerty w katedrze kamienieckiej.

W kaplicy Obrońców Lwowa (Fot. Jurij Smirnow)Barbara Walendzik, kierownik artystyczny i dyrygent chóru, opowiedziała o ponad dwudziestopięcioletniej pracy na rzecz „Beati Cantores”. – To tysiące godzin prób, podczas których przygotowywaliśmy i ćwiczyliśmy setki utworów. To także olbrzymia liczba występów, a każdy staraliśmy się traktować jako ten najważniejszy. Zespół odbył kilkanaście wyjazdów zagranicznych, a wśród pierwszych był wyjazd do niemieckiego miasteczka Kronach w 1988 roku na zaproszenie Katolickich Związków Zawodowych. W kolejnym roku koncertowaliśmy w Austrii, gdzie mieliśmy dwa koncerty, w tym w kościele na Kahlenbergu – miejscu, gdzie król Jan III Sobieski modlił się przed bitwą wiedeńską. W 1992 roku koncertowaliśmy we Włoszech: w Wenecji, Loretto, Asyżu, Monte Cassino. W Rzymie uczestniczyliśmy w audiencji generalnej papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra. W 2002 roku odwiedziliśmy Czechy. Wzięliśmy udział w XXX Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Ołomuńcu. W 2004 roku była trasa koncertowa na Litwie. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z możliwości odbycia podróży po Ukrainie, a także koncertowania w historycznych katedrach we Lwowie oraz Kamieńcu Podolskim.

Dla Barbary Walendzik największym wydarzeniem w pracy artystycznej było przygotowanie i wykonanie takich utworów, jak „Gloria” Vivaldiego, „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Haendla, mazura z opery „Straszny dwór” Moniuszki oraz walca „Nad pięknym modrym Dunajem” Straussa. Dyrygentka jest absolwentką wrocławskiego liceum muzycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w tym mieście.

Obecnie w chórze śpiewa 35 osób. Chór ma w repertuarze utwory muzyki sakralnej z różnych epok, utwory kompozytorów klasycznych i współczesnych, a także muzykę ludową i pieśni patriotyczne. Występuje średnio 25 razy w roku. „Beati Cantores” był obecny w sanktuarium w Rokitnie w woj. lubuskim podczas koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 16 (188) 30 sierpnia – 16 września 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X