Chełmszczyzna – między imperium a narodami

Chełmszczyzna – między imperium a narodami

W cerkwi greckokatolickiej w Lublinie (Fot. Archiwum Centrum UCRAINICUM)Spotkanie nosiło nie tylko wymiar naukowy, ale i duchowy. Przypominano bowiem tolerancję religijną w której dochodzili do zgody prawosławni i katolicy, nawiązywano do bogatej tradycji Kościoła unickiego. Patronką narodów tych ziem była Matka Boska Chełmska czczona w cudownym obrazie na Górce Chełmskiej. Do niej modlili się zarówno prawosławni jak i katolicy dwóch obrządków. Uczestnicy konferencji również przyszli do świątyni do kopii jej obrazu i wzięli udział w uroczystościach Niepokalanego Poczęcia NMP. W ostatnim dniu forum odbyto pielgrzymkę do oryginału ikony, znajdującego się w Muzeum w Łucku na Ukrainie. Nawiedzono również cerkiew greckokatolicką w Lublinie, gdzie słowami akatystu oddano cześć bł. Męczennikom Unitom, którzy zginęli za wiarę. Przykro, że miejscowy hierarcha prawosławny nie zechciał przyjąć uczestników konferencji w cerkwi katedralnej.

Spotkanie naukowe złączyło środowiska akademickie różnych uczelni polskich i ukraińskich. Prorektor KUL prof. Agnieszka Lekka-Kowalik witała naukowców w pierwszym dniu konferencji; następnego dnia Rektor PWSZ w Chełmie prof. Józef Zając, senator RP otworzył obrady w Chełmie, a w niedzielę zamknięcia sesji dokonał Rektor Uczelni w Łucku prof. Ihor Kocan. Oprócz tego świat akademicki obu krajów reprezentowali: prof. Jury Makar i Tadej Jaceniuk z Czerniowiec; prof. Iryna Biskub z Łucka, prof. Andrzej Wrzyszcz, prof. Ryszard Szczygieł, prof. Jan Hudzik, prof. Jan Lewandowski z UMCS z Lublina i in.

Uświetniły konferencję prezentacje książek badaczy polskich i ukraińskich. W jej ramach dokonano prezentacji książek dr Ołeha Sawczuka (Łuck) i doc. Andrzeja Wawryniuka (Chełm). Międzynarodowe forum nabrało istotnej wymowy politycznej, gdyż zostało objęte patronatem honorowym m.in. Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Aneta Tkaczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X