Samorząd, biznes i nauka – horyzonty współpracy

Samorząd, biznes i nauka – horyzonty współpracy

10 grudnia w siedzibie Konsulatu Generalnego w Łucku odbyła się międzynarodowa konferencja, poświęcona współpracy polsko-ukraińskiej. Udział w spotkaniu pt. „Polsko-ukraińskie granice współpracy. Możliwości. Bariery. Strategia”. Spotkanie zorganizował komitet gospodarki komunalnej Izby Handlowej w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz, biznesu i organizacji pozarządowych obu państw.

Program przewidywał pracę w sekcjach, gdzie omawiano dokładnie rozszerzenie współpracy międzyregionalnej, w szczególności w ramach międzynarodowych programów finansowych, współpracy ekonomicznej, współpracy pomiędzy uczelniami Wołynia, Warszawy, Torunia i innych polskich miast. Jak podkreślił w słowie wstępnym konsul generalny w Łucku Krzysztof Sawicki, konferencja po raz pierwszy zebrała przedstawicieli biznesu i nauki obu państw. Konsul wyraził też nadzieję, że to spotkanie będzie sprzyjało aktywizacji dwustronnej współpracy w ramach „Partnerstwa Wschodniego”.

Wicewojewoda wołyński Edward Stojew w imieniu władz podziękował organizatorom – Izbie Handlowej z Warszawy i Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku. Według pana Stojewa, to właśnie dzięki tym organizacjom na Wołyniu odbyło się najwięcej spotkań i imprez o różnorodnej tematyce – od sfery kultury poczynając, po współpracę biznesową. Dało to możliwość realizacji wielu projektów. Zaakcentował też uwagę na wynikach działalności województwa wołyńskiego, jako uczestnika trans granicznego projektu „Euroregion „Bug”, szczególnie w ramach współpracy transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina” w latach 2007-2013. „Cztery projekty transgraniczne już zostały wprowadzone, a ponad dwadzieścia jest w stadium podpisywania umów – podkreślił. – Ogólna wartość pozyskanych środków pomocy technicznej dla województwa w ramach tego programu to 23 mln euro.”

Przewodniczący komitetu gospodarki komunalnej Izby Handlowej z Warszawy Zenon Kiczka, zademonstrował zrealizowany w Polsce projekt rozwoju sfery komunalnej i zapewnił, że te doświadczenia gotowy jest przekazać partnerom z Wołynia. A wicemer Łucka Wasyl Bajcym podkreślił, że doświadczenia sąsiadów zza Bugu są bardzo przydatne i dla Ukraińców.

„Pół roku wstecz w składzie delegacji Wołynia na zaproszenie Izby Handlowej odwiedziłem Polskę – mówi pan Bajcym – mieliśmy zorganizowaną wycieczkę do Kalisza i innych miast, które są częścią aglomeracji. Odwiedziliśmy wiele przedsiębiorstw własności komunalnej, które zajmują się produkcją i dystrybucją energetyki, ciepła, prądu, przetwórstwem odpadów, kanalizacją. Byłem przyjemnie zadziwiony organizacją ich pracy. Na przykład, w mieście na 110 tys. mieszkańców w przedsiębiorstwie, podobnym do „Łuckciepło”, pracuje zaledwie 9 osób, a na przedsiębiorstwie kanalizacyjnym – 2. Najbardziej podobał mi się zakład utylizacji odpadów. Zajmuje on 12 hektarów i w 100% przetwarza odpady z miasta i okolicznych miejscowości. Zakład całkowicie rozwiązuje kwestię likwidacji odpadów”.

Na konferencji dużo uwagi poświęcono także kwestii naukowej programów międzynarodowych, a w szczególe współpracy polsko-ukraińskiej. Przy udziale rektora Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki Igora Kocana omówiono propozycje współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy uczelniami Wołynia i Warszawy, Torunia, Brukseli, Paryża i Berlina.

Na zakończenie podpisano protokoły intencyjne o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową z Torunia, Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem i Izbą Handlową w Warszawie.

Agnieszka Ratna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X