Chełmska amerykanistyka

Chełmska amerykanistyka

Bez przesady powiem, że amerykanistyka w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podbija Polskę, USA i… Ukrainę. Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie od dawna współpracuje z chełmską Uczelnią a Instytut Neofilologii ciągle zabiega o nowe kontakty z placówką dyplomatyczną.

 

Przykładem może tu być organizowany w grudniu przez studentów i nauczycieli akademickich tzw. „Dzień Amerykański”, którego celem była prezentacja kultury i historii amerykańskiej. Do udziału w spotkaniu, mającego charakter otwarty zaproszone zostały władze Uczelni oraz liczni goście, przedstawiciele świata nauki i biznesu.

 

Obchody rozpoczęły się prezentacją multimedialną. Następnie wykład na temat historii Stanów Zjednoczonych wygłosił Nathan Mecham. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu był konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych, skierowany do młodzieży szkół średnich. Głównymi nagrodami w konkursie były indeksy uczelni oraz atrakcyjne nagrody książkowe wydawnictwa Pearson Longman. Odbyła się także degustacja bardzo atrakcyjnej, w Polsce mało znanej, kuchni amerykańskiej.

W lutym, na zaproszenie doc. dra Tomasza Zygmunta, dyrektora Instytutu Neofilologii, ze studentami kierunku amerykanistyka spotkał się Frankie Sturm, atasze kulturalny Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Dyplomata mówił o pokoleniu milenium i wielokulturowości, akcentując dwie podstawowe koncepcje: tzw. „saladbowl” oraz „melting pot”.

W drugiej części nietypowych zajęć Frankie Sturm odpowiadał na pytania studentów, którzy między innymi byli ciekawi jego dobrej znajomości języka polskiego, tegow jakich miastach Polski przebywał, czy zna Ukrainę. Pytano również o nagłośnioną przez media możliwość zniesienia, między innymi dla Polaków, wiz do USA. Poruszano również tematykę kulturową i gospodarczą.

Tego typu spotkania, prowadzone w znacznej części na zasadzie konwersacji, dają możliwość poznania kultury i języka USA, a z drugiej strony są doskonałym sprawdzianem przygotowania językowego studentów, czego dowodem była właśnie wielowątkowa dyskusja.

Warto podkreślić, że w PWSZ, między innymi amerykanistyka ma międzynarodowy charakter, czego dowodem jest liczna grupa studentów zagranicznych, w tym z wielu regionów Ukrainy. To właśnie w Chełmie studiują mieszkańcy Wołynia, obwodów: rowieńskiego, żytomierskiego i tarnopolskiego. Część studentów ma korzenie polskie, a kilkunastu z nich może się poszczycić Kartą Polaka.

– Każdego roku akademickiego przyjmujemy do naszego Instytutu wielu młodych osób z Ukrainy. Gwarantujemy im wysoki poziom nauczania, różnego rodzaju nagrody, a na najlepszych czekają stypendia. Posiadamy doskonałą bazę dydaktyczną – wiele audytoriów i dwie duże aule – jedna na 300, a druga na 200 miejsc. Stwarzamy również możliwości odbywania praktyk poza granicami Polski, w tym w instytucjach i placówkach Unii Europejskiej, – opowiada doc. dr Tomasz Zygmunt, dyrektor Instytutu.

Dodajmy, że w Instytucie Neofilologii funkcjonują cztery katedry (filologii angielskiej z amerykanistyką; filologii germańskiej, filologii słowiańskiej ze specjalnością wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna oraz stosunków międzynarodowych ze specjalnościami: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego, międzynarodowy wymiar integracji europejskiej oraz międzynarodowy wymiar administracji i samorządu).

Andrzej Wawryniuk
Tekst ukazał się w nr 5 (153), 16 marca – 29 marca 2012

Instytut Neofilologii
ul. Wojsławickiej 8 B

+48825642080

Chełm
Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X