Buźka dla dyplomaty

Buźka dla dyplomaty

Przed konsulatem generalnym RP w Łucku studenci przygotowali manifestację solidarności z młodzieżą z krajów europejskich, organizującą akcje wsparcia przed placówkami dyplomatycznymi Ukrainy.

Młodzież w stolicach europejskich wręcza dyplomatom ukraińskim apele, w których żąda ukarania winnych pobicia studentów na Majdanie w Kijowie. Do listów dołączają zasmucone „buźki”. Dziękując za okazane poparcie młodzi Ukraińcy przygotowali akcje solidarności: odbywają się w tych miastach Ukrainy, gdzie są konsulaty państw Unii Europejskiej. Łuccy studenci przynieśli pod Konsulat Generalny RP uśmiechnięte „buźki”. Uczestnicy akcji przeczytali apel studentów Ukrainy do rządów państw unijnych. Nawołują w nim młodzież i naród Ukrainy do wsparcia dążeń demokratycznych, a w przypadku represji politycznych lub zastosowania przemocy w rozwiązywaniu konfliktu, do wprowadzenia sankcji przeciwko rządowi Ukrainy.

„Chcielibyśmy, aby te buźki pracownicy konsulatu zostawili sobie jako symbol naszego szacunku i wdzięczności za wsparcie, jakie nam okazują – mówi działacz społeczny Zachar Tkaczuk. – Będą przypominały, że jesteśmy bratnimi narodami i wspieramy się nawzajem. To wsparcie jest nam potrzebne w trudnych chwilach”.

Dokument, podpisany przez łuckich studentów i buźki przekazano konsul generalnej RP w Łucku Beacie Brzywczy. Konsul zapewniła, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w drodze do integracji europejskiej i jest gotowa do pośredniczenia w rozwiązywaniu trudnej sytuacji powstałej na Ukrainie. „Młodzież jest przyszłością Ukrainy, mamy nadzieję, że sytuacja będzie rozwiązana przez rząd bądź wspólnotę międzynarodową, – mówi kierownik placówki dyplomatycznej. – Mamy nadzieję, że na Ukrainie nie powtórzą się takie wydarzenia. Polska wspiera Ukrainę, a polski rząd wypowiedział gotowość do pełnienia roli adwokata pomiędzy obiema stronami. Mam nadzieję, że ręka, którą podaje polska strona, zostanie przyjęta przez rząd Ukrainy”.

Agnieszka Ratna
Tekst ukazał się w nr 23–24 (195–196) za 20 grudnia 2013–16 stycznia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X