Bóg, Honor, Ojczyzna – te słowa to skała, są niezmienne Z archiwum autorki

Bóg, Honor, Ojczyzna – te słowa to skała, są niezmienne

Без вільної України не буде вільної Польщі і Європи

Wojna… śmierć, bestialstwo, zbrodnie – i ogromna pomoc ze strony Polski. Dobroczyńcy to miliony ludzi dobrej woli. Dziękujemy wszystkim serdecznie. Bóg zapłać!

Człowiek żyje, pracuje, kocha, o coś walczy, coś zmienia, a zostaje po nim w pamięci potomnych naprawdę to tylko, co zostało zapisane w artykułach czy książkach. Dlatego też dziś chcemy utrwalić pamięć o naszych dobroczyńcach – Polskich Drużynach Strzeleckich.

Organizacja Polskie Drużyny Strzeleckie podtrzymuje ponad 100-letnią ciągłość historyczną i tradycje paramilitarnej organizacji powstałej w latach 1908–1911. Zalążkiem jej był tajny Polski Związek Wojskowy, powołany również we Lwowie przez młodych działaczy narodowych jeszcze w czasie zaboru w latach 1908–1909 i nie związany z żadną partią. W pazdzierniku 1910 roku PZW przekształcił się w Armię Polską, która tajnie przygotowywała tworzenie państwa i rządu polskiego. Armia Polska utworzyła jawną organizację – Polskie Drużyny Strzeleckie zalegalizowane w lipcu 1911 roku. Odegrały one podobnie jak Związek Strzelecki bardzo ważną rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku1918.

Z archiwum autora

W naszych szeregach służy wielu zasłużonych emerytowanych oficerów WP między innymi: ppłk WP Marek Roguski szkolił kadry Biura Ochrony Rządu, pełnił funkcję dowódcy ochrony Ojca Świętego Jana Pawła II. Dowódcą Bialsko Podlaskiej Brygady jest emerytowany komendant Policji generał DS Stanisław Sułkowski jego strzelcy pełnią służbę ochrony granicy z Białorusią równolegle z żołnierzami WOT, prezes OSP BRójce porucznik DS Mirosław Sójka, zasłużony i czynny dowódca Straży Pożarnej. Posiadamy regiment w Estonii złożony z emerytowanych oficerów WE dowódca general DS Arnold Juhans. Posiadamy drużyny w wielu krajach, a nawet za oceanem.

Z archiwum autora

Zapoznajmy się z wywiadem, którego łaskawie udzielił nam pułkownik Polskich Drużyn Strzeleckich Dariusz Łaska o działalności organizacji w dzisiejszych czasach:

„Po roku 1990 Polskie Drużyny Strzeleckie zostały reaktywowane celem podtrzymywania tradycji i zadań, jakie mają do spełnienia. Nadrzędnym celem Polskich Drużyn Strzeleckich jest dobro Polski i narodu polskiego. Staramy się wpajać naszej młodzieży 50+, że wolność narodowi nie jest dana raz na zawsze, że o wolność trzeba walczyć, dbać o nią poprzez systematyczne ćwiczenia na strzelnicy i podtrzymywanie tradycji wiary katolickiej w narodzie. Członkowie naszej organizacji w czasie pokoju służą w uroczystościach kościelnych i państwowych. Drużyny posiadają swych księży kapelanów. Gdy strzelcy pobierają się tworzymy dla nich godną oprawę uroczystości, a gdy odchodzą na wieczną wartę – żegnamy ich z honorami wojskowymi. Ponadto dbamy o pomniki w miejscach pamięci narodowej. Obecnie komendantem naczelnym Polskich Drużyn Strzeleckich jest mgr. inż. generał Drużyn Strzeleckich Jan Gustaw Grudniewski.

Z archiwum autora

Obecnie nadszedł dzień próby, istnieje realne zagrożenie ze strony Rosji. To spowodowało, że już od 2014 roku nasi najlepsi instruktorzy szkolili żołnierzy Ukrainy, a obecnie będąc naszymi oficerami są równolegle oficerami łącznikowymi Armii Ukraińskiej. Oficerowie Polskich Drużyn Strzeleckich, m.in.: generał Bogdan Piuczyński i kapitan Marek Jureczek wspierali Ukrainę już po pierwszej inwazji Rosji na jej tereny wschodnie m.in. pomagając w szkoleniu oddziałów specjalnych Ukrainy, co w dużym stopniu podniosło wartości bojowe tych oddziałów i bezpośrednio przejawiało się w skutecznym przeciwdziałaniu zaistniałym zagrożeniom.

Nasze wsparcie dla Ukrainy nasiliło się z dniem inwazji Rosji w roku ubiegłym. Włączyliśmy się w akcję pomocy humanitarnej ochraniając konwoje. Ostatnio rozszerzyliśmy współpracę z ukraińską Piechotą Morską dostarczając im auta terenowe, które są niezbędne do zwiadów i szybkiego przemieszczania się oddziałów dywersyjno-uderzeniowych.

Obecnie działania wojenne wymagają olbrzymiej ilości sprzętu i technologii. Proszę tych, którzy czytają ten artykuł, aby pomogli nam i dostarczyli auta terenowe do Polski, a nasi oficerowie łącznikowi przekażą je Piechocie Morskiej UA. Osoby, które chciałyby przekazać takie rzeczy jak auta terenowe czy kompresory dla szpitali, proszone są o dołączenie do w.w. darowizn Oświadczenia o darowiźnie z dopiskiem: Cel – dla Piechoty Morskiej UA.

Kontakt z nami: melba27@poczta.fm

Wsparcie finansowe dla zakupu samochodów terenowych:

Konto IBAN LT 78 3250 0946 8725 6862

Bank REVOLT

Odbiorca kapitału: kapitan Polskich Drużyn Strzeleckich Marek Jureczek

„Patriot UA” IFC director Oleksandr Lazarenko

z dopiskiem: cel – dla Piechoty Morskiej UA

Cześć i chwała bohaterom!!! O wolność Naszą i Waszą.

Dziękujmy serdecznie za wywiad, jak również za wszelką humanitarną pomoc dostarczaną rodakom do Lwowa i na całą Ukrainę.

Maria Baranowa

Tekst ukazał się w nr 5 (417), 16 – 30 marca 2023

X