Biskupi spotkają się w Charkowie

Biskupi spotkają się w Charkowie

W dniach 19-20 marca 2014 r. w Charkowie odbędzie się XLIII posiedzenie Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Będzie to pierwsze spotkanie rzymskokatolickich biskupów w położonym na wschodzie Ukrainy Charkowie.

„W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie postanowiliśmy w tym roku być bliżej tych ludzi, którzy znajdują się w największym zagrożeniu – powiedział dla Kuriera Przewodniczący Konferencji Episkopatu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. – Nie możemy pojechać na Krym, dlatego zrobimy konferencję w Charkowie, w diecezji charkowsko-zaporoskiej by tam wspólnie z wiernymi modlić się za sytuację na Ukrainie, prosząc Pana Boga o zwycięstwo dobra, o pokój”.

Spotkanie biskupów rozpocznie się 19 marca o godz. 18.30 podczas mszy św. w katedrze charkowskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Thomasa Edwarda Gullicksona, nuncjusza apostolskiego na Ukrainie. Homilię wygłosi biskup charkowsko-zaporoski Marian Buczek. Po zakończeniu liturgii zostanie poświęcona wzniesiona obok katedry rezydencja biskupa ordynariusza i kuria diecezji charkowsko-zaporoskiej. W tym gmachu będą przebiegać obrady episkopatu.

„Chcemy zastanowić się w jaki sposób jeszcze raz nawoływać naszych wiernych do dalszej modlitwy o rozwiązanie pokojowe wszelkich problemów na Ukrainie a także zastanowić się w jaki sposób możemy przyjść naszym wiernym, kapłanom w tym trudnym okresie z pomocą – zaznaczył arcybiskup Mokrzycki. – Kolejnym tematem będzie także przygotowanie do synodu biskupów na temat rodziny, zwołuje go ojciec święty Franciszek w następnym roku. Będą także omówione sprawy bieżące życia i działalności naszego kościoła tutaj na Ukrainie”.

Zapytany o sytuację w parafiach na Krymie i na terenach południowo-wschodnich Ukrainy lwowski metropolita powiedział: „Kontaktowaliśmy się z biskupem pomocniczym diecezji odessko-symferopolskiej Jackiem Pylem. Przed dłuższy czas sytuacja była spokojna. Obecnie jest jednak wielki niepokój. Nasi wierni, ci, którzy mogą wyjeżdżają z tamtych terenów czy tutaj na zachodnią Ukrainę, czy do Polski. Swoje placówki opuściły zgromadzenia żeńskie, siostry. Kapłani z biskupem Pylem trwają. Wszyscy boją się jakiejś etnicznej czystki. Konsulat Generalny RP we Lwowie powiedział, że są przygotowani, aby takim uchodźcom przyjść z pomocą”.

Wieczorem 20 marca w katedrze charkowskiej podczas mszy św. pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbędzie się uroczyste zawierzenie Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Homilię wygłosi arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 201 za 18-31 marca 2014

Przez całe życie pracuje jako reporter, jest podróżnikiem i poszukiwaczem ciekawych osobowości do reportaży i wywiadów. Skupiony głównie na tematach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi i życiem religijnym. Zamiłowany w Huculszczyźnie i Bukowinie, gdzie ładuje swoje akumulatory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X