Biochemicy z podwójnym dyplomem

Biochemicy z podwójnym dyplomem

Na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) grupa najzdolniejszych studentów-biochemików będzie kształcona w ukraińsko-polskim programie podwójnego dyplomu.

– Medycyna i biochemia to dziedziny, które mają największe perspektywy i kształcenie dobrych specjalistów jest po prostu odpowiedzią na potrzeby czasu – mówi rektor Uniwersytetu Ihor Cependa. – Jeżeli grupa jest elitarna, to otrzymuje elitarne wykształcenie. Potrzebujemy biochemików którzy poprowadzą pożyteczne badania, zamiast wynajdywania biododatków do żywności.

Przyszłych naukowców będzie przygotowywać prof. Wołodymyr Łuszczak, znany specjalista z tej dziedziny na Ukrainie. W grupie pracować będą studenci od pierwszego po piąty rok studiów, będą prowadzić badania pod opieką prof. Łuszczaka. Jednym z warunków jest dobra znajomość języka angielskiego.

Fot. Sabina Różycka

– Przygotowujemy specjalistów, którzy są konkurencyjni wobec absolwentów innych uczelni – twierdzi Łuszczak. Dziesięć lat istnienia katedry pokazuje, że mamy z czego być dumni. Nasi absolwenci pracują w diagnostycznych, biochemicznych i biotechnologicznych laboratoriach Szwecji, Finlandii, Polski, Niemiec, USA, Kanady i Ukrainy. W swoich pracach europejscy naukowcy często cytują badania przykarpackich biochemików. Uniwersytet Przykarpacki współpracuje też z polskimi uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytetem Warszawskim.

Katedra biochemii i biotechnologii w Iwano-Frankiwsku jest dzisiaj jedną z najlepiej zapowiadających się katedr Uniwersytetu. Pracuje tu dwunastu pracowników naukowych. Szkolenie biochemików prowadzone jest poprzez włączenie ich do projektów naukowo-badawczych. Katedra prowadzi studia z biochemii w systemie magisterskim. Studia doktoranckie obejmują specjalizacje z biochemii, biotechnologii i immunologii. Obecnie na katedrze pracuje pięciu doktorantów, obroniono dziewięć prac doktorskich.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 3 (175) 12 – 25 lutego 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X