Berdyczów – muza dla artysty fot. Anatol Gorobczuk

Berdyczów – muza dla artysty

Na wielkiej scenie Berdyczowskiego Pałacu Kultury odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczeń roku „Duma Berdyczowa 2018”, podczas której najlepsi przedstawiciele miasta otrzymali nagrody za znaczące osiągnięcia w skali Ukrainy i międzynarodowej.

W kategorii kultura pt. „Berdyczów – muza dla artysty” nagroda została wręczona prezesowi „Polskiego Radia Berdyczów”, członkowi Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy dr. Jerzemu Sokalskiemu za jego wkład w rozwój kultury i duchowości – Jerzy Sokalski jest autorem i reżyserem polskojęzycznego filmu dokumentalnego „Tajemnica Berdyczowskiej Bogurodzicy Kresowej”.

Przypomnijmy, że oficjalna premiera filmu odbyła się podczas uroczystości z okazji ХІХ Dni Kultury Polskiej w czerwcu ubiegłego roku, kiedy przepełniona sala Pałacu Kultury (niemal tysiąc osób) życzliwymi oklaskami podziękowała autorowi filmu za wykonaną po mistrzowsku pracę i głęboką analizę badanych tematów.

W filmie po raz pierwszy przedstawiono bogatą historię i uwydatniono wielkie znaczenie, jakie stanowi Berdyczowska Madonna i Berdyczowskie sanktuarium. Zdjęcia do filmu kręcono na terytorium Polski i Ukrainy, gdzie udało się znaleźć unikalne kopie ikony Berdyczowskiej (w Polsce filmowcy przebyli trasę liczącą prawie 4 tys. km – na Ukrainie około tysiąca). Ponadto widzowie mają możliwość zobaczenia materiałów z archiwów klasztornych w Polsce, gdzie przechowywane są księgi i kalendarze wydane w berdyczowskiej fortecy setki lat temu.

Wywiadów do filmu udzielili przedstawiciele władz Polski – wiceminister MSZ RP (obecnie poseł na Sejm RP) Jan Dziedziczak, senator RP Stanisław Gogacz oraz przełożeni zakonu karmelitów (prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych o. Tadeusz Florek OCD), co podnosi wagę filmu.

Film o obrazie Matki Bożej Berdyczowskiej powstał przy wsparciu Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

fot. Anatol Gorobczuk

Jerzy Sokalski nie szuka prostych rozwiązań, nie ogranicza się pokazem dokumentów i wywiadów, dlatego fabuła filmu fascynuje, zawiera intrygę, zaś ujęcia dokumentalne splatają się z elementami fikcyjnymi (a propos – Jerzy Sokalski zagrał w scence fabularnej rolę wojewody kijowskiego Janusza Tyszkiewicza, który po wyzwoleniu z niewoli tureckiej jako wotum dziękczynne podarował karmelitom łaskami słynący obraz Madonny Berdyczowskiej).

Pogratulujmy zatem Jerzemu Sokalskiemu i całej ekipie filmowej tak wielkiego sukcesu! Korzystając z okazji i jubileuszu urodzin, który będzie obchodzić 6 kwietnia, pragniemy złożyć Jerzemu Sokalskiemu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i dalszych sukcesów na niwie odrodzenia polskości.

Larysa Wermińska
prezes Berdyczowskiego oddziału Związku Polaków Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X