Polsko-Ukraińskie Forum Giełdowe

Polsko-Ukraińskie Forum Giełdowe

Dnia 6 marca 2013 r. w Warszawie, na terenie Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Giełdowe. Honorowymi gośćmi tego spotkania byli: Ambasador Ukrainy w Warszawie – prof. Markijan Malskyj, a ze strony polskiej wiceprezes Zarządu Giełdy – Beata Jarosz. Organizatorem Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

W bieżącym roku mija 20 lat od chwili powstania PUIG. Izba staje się najbardziej prężnym i efektywnym tworem gospodarczym, reprezentującym zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich przedsiębiorców. Ze strony polskiej kierowana jest przez prezesa Jacka Piechotę, byłego ministra gospodarki, a ze strony ukraińskiej przez Oleksandra Szlapaka, byłego ministra gospodarki i integracji europejskiej Ukrainy. Powodem zorganizowania forum stała się chęć zaprezentowania wzrastającej aktywności 12 ukraińskich spółek na warszawskiej Giełdzie, które uzyskały dokapitalizowanie od inwestorów w wysokości 520 mln euro w formie wyemitowanych przez nie akcji.

Na forum podjęto tematy dotyczące współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy – strategia, doświadczenia i perspektywy; polityki finansowej jako instrumentu ożywienia gospodarczego czy program aktywizacji i rozwoju gospodarczego Ukrainy w latach 2013-2014. Wśród moderatorów znaleźli się: Ilia Krawcow – I sekretarz ambasady Ukrainy w RP; Andrzej Dycha – wiceminister gospodarki RP czy Taras Tokarski – radca do spraw handlowych ambasady Ukrainy w Polsce.

W tym samym dniu (także na terenie Giełdy Papierów Wartościowych) odbyło się zebranie Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, na którym dokonano wyboru nowych przedstawicieli na miejsce powstałych wakatów oraz dokonano zmiany we władzach Izby kierując się potrzebą zwiększenia dynamiki jej działania. 

W godzinach wieczornych w hotelu Mercury miała miejsce ceremonia wręczenia po raz pierwszy w historii Izby honorowych nagród – Buławy 2013. Pierwszymi wyróżnionymi zostali miedzy innymi: dr Jan Kulczyk (pierwszy prezes Izby), Michał Sołowow, Tariel Vasadze, przedstawiciele PZU i PKO BP. Galę wręczenia statuetek i dyplomów uświetnił swoją obecnością wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzień zakończył się bankietem, na którym obecni mieli okazję nawiązać bliższe kontakty.

Włodzimierz Bartkowiak
Tekst ukazał się w nr 5 (177) 12 – 25 marca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X