05/10/2018 06:51

Ze Szczejkowic do Lwowa

Chór parafialny „Jutrzenka” w parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach z dyrygentem Eweliną Zabłocką w dniach 14–16 września przebywał we Lwowie.

18/09/2018 21:10

Wspólna historia uczy i bawi

W poniedziałek, 10 września, na Dworcu Głównym w Krakowie grupa uczniów z Liceum nr 18 w Szczecinie serdecznie powitała grupę ze szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

07/09/2018 15:40

Lato Polonijne 2018 w Lublinie

W dniach 9–29 lipca br. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowało Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski), na które przyjechało 60 nauczycieli z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i in. krajów. Kurs był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc Polonii i Polakom za granicą” w roku 2018.

21/08/2018 14:33

Sylwetki Naszych Czytelników

Nic nie sprawia nam większej przyjemności, aniżeli dowody sympatii ze strony Naszych Czytelników. Nie wszystko możemy pokazać, nie na wszystko możemy odpowiedzieć. Za wszystkie listy i działania jesteśmy wdzięczni. Pozwalają nam żyć i funkcjonować. Sprawiają, że czujemy się potrzebni, że razem z Wami stanowimy jedną wielką Rodzinę.

07/08/2018 09:25

Pamięć nie wygasa

Już po raz dziewiąty uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjeżdżają na Ukrainę, aby porządkować zabytkowe polskie nekropolie.

07/08/2018 09:22

Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Kołomyi

2-8 lipca w Polskiej Sobotniej Szkole przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi odbyła się Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które zgromadziło młodzież z ośrodków polonijnych na Pokuciu i uczniów szkół państwowych, w których nauczany jest język polski.

08/07/2018 14:37

TĘSKNOTA – list z Wielkiej Brytanii

Redakcja Kuriera Galicyjskiego otrzymała list z Wielkiej Brytanii od Pani Bożenki Skrzywanek-Keens. Opisuje ona w nim losy swojej Mamy po wybuchu II wojny światowej.

11/06/2018 11:21

Świętowanie Polaków w Złoczowie

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z jubileuszem 20-lecia utworzenia Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie oraz 25. rocznicy utworzenia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Złoczowie im. ks. biskupa Jana Cieńskiego odbyły się 6 maja.

11/06/2018 09:44

Uczniowie z Krakowa zwiedzają Lwów

Kontynuując rozpoczęty w ubiegłym roku projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przy wsparciu Fundacji "Wolność i demokracja", w dniu 23 kwietnia 2018 roku do Lwowa przyjechała grupa uczniów z Krakowskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Zofii Nałkowskiej (klasy pierwsze).

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.