Uroczystości Jubileuszowe w Dźwiniaczce fot. Sergiusz Jakubowski/ CREDO

Uroczystości Jubileuszowe w Dźwiniaczce

W piątek, 16 września br. w Dźwiniaczce w obwodzie tarnopolskim obchodzono 200 rocznicę urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ku czci świętego biskupa odrestaurowany został kościół w Dźwiniaczce, w którym święty służył przez ostatnie 12 lat swojego życia.

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z ordynariuszem diecezji łuckiej biskupem Witalijem Skomarowskim i emerytowanym biskupem Marianem Buczkiem. Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 modlitwą dziękczynną za życie i posługę św. Zygmunta Szczęsnego przygotowaną przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.  Przywołując wstawiennictwo swego założyciela, siostry modliły się szczególnie za cierpiących z powodu rosyjskiej agresji, prosząc o pokój i Boże błogosławieństwo dla Ukrainy. Do Dźwiniaczki przybyły siostry pracujące w Ukrainie, a także grupa sióstr z Polski pod przewodnictwem siostry delegatki Marii Janiny Kirsten.

Po Eucharystii metropolita lwowski skierował słowa podziękowania do osób, które przyczyniły się do odbudowy kościoła Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dźwiniaczce. Podziękował również siostrze Marii Janinie Kirsten, byłej Matce Generalnej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, za jej inicjatywę, wytrwałość i pomoc finansową, a także ks. Jackowi Waligórze i ks. Markowi Hułykowi, którzy pracowali bezpośrednio z robotnikami, malarzami, artystami i wiernymi Dźwiniaczki przy odbudowie kościoła. Wierni i duchowni wspominali ks. Mykołę Susa, proboszcza wspólnoty Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, który niedawno odszedł do Domu Ojca.

Na zakończenie jubileuszu w domu, w którym mieszkał i osiągnął świętość abp Zygmunt Szczęsny Feliński, wszyscy mieli radość zasiąść do wspólnego stołu podczas agape.

źródło: rkc.lviv.ua 

X