45 lat w służbie Katedrze Lwowskiej

45 lat w służbie Katedrze Lwowskiej

W sobotę, 22 października, w Bazylice Metropolitalnej Wniebowzięcia NMP we Lwowie odbył się koncert jubileuszowy, a następnego dnia msza dziękczynna z okazji 45-lecia działalności Chóru Katedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II.

Ta data była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ dzień 22 października jest dniem liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II w Kościele katolickim.

„Kto dostrzega w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne – powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora – odkrywa zarazem pewną powinność: nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości”
św. Jan Paweł II (List do Artystów, 1999)

Na uroczystościach obecni byli: metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki, proboszcz Bazyliki Metropolitalnej ks. Jan Nikiel, ks. dr Andrzej Legowicz, osoby duchowne, konsulowie z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Włodzimierz Sulgostowski, Marian Orlikowski, przedstawiciele organizacji polskich, goście z Polski i Białorusi, lwowianie.

Koncert jubileuszowy rozpoczęto od odsłonięcia obrazu Matki Boskiej Łaskawej w ołtarzu głównym przy dżwięku pieśni Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa w wykonaniu chóru katedralnego i orkiestry kameralnej „Akademia” pod batutą Bronisława Pacana. Jak głosi tradycja ustna, ta pieśń powstała w XVII w. po Ślubach złożonych przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku w tejże świątyni. W katedrze zawsze była śpiewana nie tylko przy różnych uroczystych okazjach, ale i podczas nabożeństw. Tradycja utrzymała się również po wojnie. Chór wykonuje tę pieśń w opracowaniu Jerzego Kołaczkowskiego, lwowianina, który po wojnie wyjechał ze Lwowa.

Ks. dr Krzysztof Szebla wystąpił w podwójnej roli – jako prowadzący koncert jubileuszowy, a także wykonawca solo do utworów Beethovena i Józefa Krogulskiego. Ponadto partie solowe zaśpiewali: Natalia Kuczyńska, Aleksander Terech, Halina Kimak, Helena Bielecka, Edward Sosulski. Na organach grały Joanna Pacan-Świetlicka, Wiktoria Zielińska-Kuc.

Orkiestra kameralna „Akademia” (dyrygent Artur Mykytka) wykonała Melodię wybitnego współczesnego ukraińskiego kompozytora Myrosława Skoryka oraz Al Santo Sepolcro Vivaldiego. Uroczystość uświetniła także swoim występem solistka Opery Lwowskiej Switłana Mamczur.

Specjalnie na obchody przyjechał Chór Mariański wraz z delegacją z Krakowa, zaprzyjaźniony z lwowskim zespołem chóralnym. W wykonaniu solistów – Mariusza Solarza i Magdaleny Niedbały-Solarz – zabrzmiały trzy pieśni religijne.

Dyryguje Bronisław Pacan (fot. Kostiantyn Baraniuk)

Podczas koncertu brzmiały krótkie wypowiedzi św. Jana Pawła II, w tym cytat o Ojczyźnie – Polsce, którą porównał z Matką podczas swojej wizyty w Polsce w 1983 r. Potem był blok pieśni, które najbardziej lubił Ojciec Święty – polonez Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego, Marsz Pierwszej Brygady, a także pieśń do jego słów, napisana przez współczesnego kompozytora z Krakowa Juliusza Łuciuka O ziemio polska. Podczas wykonania Barki, którą papież zawsze lubił śpiewać, dzieci chórzystów zaniosły kwiaty do ołtarza, gdzie znajdują się relikwie św. Jana Pawła II.

Na zakończenie połączone chóry – Katedry Lwowskiej i Mariański – wykonały kilka słynnych utworów, w tym Alleluja Haendla. Wspólnie zaśpiewano Rotę. Obecnych w kościele ogarnęło wzruszenie, niektórym w oku zakręciła się łza.

W trakcie uroczystości zostały odczytane listy gratulacyjne od szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, a także wicemarszałka Senatu RP Marii Koc przekazane na ręce ks. Jana Nikla i kierownika Chóru Katedry Bronisława Pacana.

Sekretarz stanu podziękował za „długoletni twórczy wysiłek wielu wybitnych osób, za godną naśladowania postawę służby Ojczyźnie oraz pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego”. Minister wyraził przekonanie, że „osiągnięcie znaczących sukcesów artystycznych, które budzą najwyższe uznanie, nie byłoby możliwe bez pełnej zaangażowania zespołowej pracy nad warsztatem śpiewaczym oraz tworzeniem bogatego repertuaru Chóru”. Polityk dziękował w liście gratulacyjnym „za wytrwałe pokonywanie przez wszystkie lata barier w codziennym funkcjonowaniu tej zasłużonej instytucji artystycznej”. Składając gratulacje z okazji jubileuszu dla dyrygentów i chórzystów, minister Adam Kwiatkowski szczególne słowa uznania skierował do założyciela i wieloletniego dyrygenta chóru Bronisława Pacana.

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc podziękowała w swoim liście gratulacyjnym kadrze oraz wszystkim artystom, tym „którzy na przestrzeni 45 lat zapewniali najpiękniejszą oprawę liturgiczną wszystkich uroczystości religijnych, które odbywają się w Katedrze Lwowskiej, a także popularyzowali w kraju i za granicą polskie oraz chrześcijańskie pieśni”.

Następnego dnia, w niedzielę, mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Jan Puzyna z Białorusi. Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Katedry Lwowskiej wraz z Chórem Mariańskim z Krakowa. Uroczyste przyjęcie jubileuszowe rozpoczął polonez w wykonaniu chórzystów. Gratulacje z okazji święta kadrze oraz wszystkim artystom złożyli m.in.: konsul Marian Orlikowski, ks. kanonik Jan Nikiel, prezes TKPZL Emil Legowicz, dyrygent Chóru Mariańskiego Jan Rybalski, ks. dr Andrzej Baczyński, Irena i Roman Surdaccy. Słowa uznania skierowano do założyciela i dyrygenta Bronisława Pacana oraz prezesa chóru Edwarda Sosulskiego. Bankiet uświetnił występ zespołu „Lwowska Fala”, tenora Wołodymyra Chudoby, a także Grażyny Komincz z Białorusi.

Anna Gordijewska
Tekst ukazał się w nr 20 (264) 28 października – 14 listopada 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X