30 lat działalności Towarzystwa Kultury Polskiej w Mościskach

Od złożenia wieńców i zapalenia zniczów na kwaterze żołnierzy 1939 roku rozpoczęło się świętowanie 30-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddziału w Mościskach.

Uczczono również pochowanego nieopodal ppłk Mariana Skrzyneckiego, ostatniego dowódcy pułku ułanów lubelskich, kawalera Orderu Virtuti Militari. Uroczystości jubileuszowe towarzystwa połączono z obchodami 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przy tej okazji do Mościsk przybyli między innymi żołnierze Wojska Polskiego z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego pod dowództwem mjr. Marcina Michalskiego, którzy biorą udział w szkoleniu ukraińskich pododdziałów w Jaworowie.

W kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela powitał wszystkich proboszcz ks. Władysław Derunow. Uroczystej mszy św. przewodniczył bp Edward Kawa pochodzący z tychże Mościsk.

Już od trzydziestu lat w Mościskach działa oddział TKPZL. Jest to jedna z najważniejszych i największych organizacji we lwowskim obwodzie kultywująca polskie tradycje, wychowująca dzieci i młodzież w polskim duchu patriotycznym. Ukraina otrzymała niepodległość w 1991 roku, z kolei w Mościskach Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej działa od 1989 roku. Pierwszym Towarzystwa prezesem została Wanda Pietraga. TKPZL w Mościskach liczy około półtora tysiąca członków.

Na uroczystości przybyła konsul Katarzyna Sołek, zastępca kierownika Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, która przekazała dwa listy gratulacyjne – od ministra Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu Kancelarii Prezydenta RP i od minister Anny Schmidt-Rodziewicz, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Gratulacje wszystkim członkom towarzystwa w Mościskach złożył prezes zarządu głównego TKPZL Emil Legowicz. Licznie przybyli goście z Polski, przede wszystkim z zaprzyjaźnionego Przemyśla. Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich reprezentował prezes Tadeusz Król. Stanisław Szarzyński reprezentował Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów. Na uroczystości przybył burmistrz Mościsk Serhij Storożuk. Z Iwano-Frankiwska przybyła Salomea Pletenicka, która reprezentowała Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz upiększyła jubileusz wykonaniem polskich pieśni. Sala nagrodziła ją burzliwymi oklaskami i pięknymi kwiatami.

– Nam, Polakom na Kresach, z woli losu przyszło żyć w innym państwie u boku ukochanej Ojczyzny – powiedział prezes TKPZL w Mościskach Henryk Ilczyszyn. – Zrzeszeni wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Mościskach działamy już 30 lat. W kwietniu 1989 roku na ogólnym zgromadzeniu zostało założone Towarzystwo. Społeczność polska w Mościskach oficjalnie zadeklarowała swoje istnienie. Pierwszym prezesem została wybrana pani Wanda Pietraga, następnymi prezesami byli: Teresa Teterycz, Henryk Liryk, Andrzej Miciak. Działaliśmy i działamy z pobudek patriotycznych i z potrzeby serca.

Henryk Ilczyszyn zaznaczył również, że Towarzystwo przez wiele lat nie miało swojej siedziby, członkowie Towarzystwa spotykali się w salce katechetycznej przy kościele. Dopiero w 2007 roku, po długich staraniach otrzymano pod wynajem pomieszczenie, które zostało wyremontowane własnymi siłami. Prezes podkreślił również potrzebę powstania Domu Polskiego z salą dla większych zgromadzeń, który powinien ułatwić Polakom w Mościskach normalne funkcjonowanie. Zabrzmiały podziękowania wszystkim organizacjom i fundacjom, które wspierają towarzystwo.

Część oficjalna była bogata w liczne wyróżnienia dla osób zasłużonych dla działalności Towarzystwa, przyznane przez Konsulat Generalny RP we Lwowie, zarząd główny TKPZL i oddział w Mościskach.

Zespół „Barwne kwiaty” zaśpiewał pieśni patriotyczne, a dzieci zespołu „Boże perełki” zaśpiewały i zatańczyły. Miła i rodzinna atmosfera panowała w sali mościskiego Domu Kultury, a następnie w restauracji przy wspólnej kolacji.

Aleksander Kuśnierz
Fot. Aleksander Kuśnierz
{gallery}gallery/2019/30_mosciska{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X