Rok Powstania Styczniowego na Litwie

Rok Powstania Styczniowego na Litwie

Rok 2013 będzie na Litwie Rokiem Powstania Styczniowego. 22 maja br. uchwałę w tej sprawie przyjął litewski Sejm. W przyszłym roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania przeciwko Rosji.

 

„Powstanie z 1863 roku miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Zdaniem litewskich historyków, powstanie było „ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazało, którą z dróg chce kroczyć Europa Wschodnia”.

Z inicjatywą ogłoszenia przyszłego roku Rokiem Powstania Styczniowego wystąpiła przewodnicząca Sejmu Irena Diegutiene i minister spraw zagranicznych Audronius Ażubalis. Litewski rząd będzie musiał, do 1 września 2012 roku, opracować program obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania i przewidzieć w przyszłorocznym budżecie pieniądze na realizację tego programu.

Powstanie styczniowe wybuchło w styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim, a potem na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

Objęło swym zasięgiem tereny obecnej Polski, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się klęską powstańców na jesieni 1864 roku. W czasach radzieckich na Litwie historię powstania styczniowego usiłowano wyeliminować z kart podręczników. Toteż zbliżający się jubileusz będzie – zdaniem inicjatorów ustanowienia Roku Powstania Styczniowego – dobrą okazją do zgłębiania i nowego spojrzenia na wydarzenia 1863 roku.

Radio Znad Wilii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X