200 rocznica urodzin Kraszewskiego

200 rocznica urodzin Kraszewskiego

Dorobek twórczości pisarza jest olbrzymi – 500 tomów. W Starokonstatynowie oraz wiosce Kiseli zorganizowano otwarcie roku Józefa Ignacego Kraszewskiego na Podolu.

 

W wiosce Kiseli, w budynku gdzie mieszkał pisarz, mieszkańcy Podola oraz goście z Wołynia złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową z napisem: „Tu w latach 1854-1864 mieszkał Jozef Ignacy Kraszewski – polski pisarz oraz działacz społeczny”. W regionalnej bibliotece zorganizowano wystawę poświęconą Kraszewskiemu. Odbyła się tu też konferencja z okazji jubileuszu. Miły nastrój stwarzała polska XIX-wieczna muzyka, wykonywana przez muzykującą rodzinę Betlińskich. Pisarze i poeci z Podola czytali fragmenty utworów pisarza. Zdecydowano, że jedna z ulic zostanie nazwana imieniem Kraszewskiego.

Franciszek Miciński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X