100. rocznica śmierci św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa, metropolity lwowskiego Fot. Aleksander Kuśnierz

100. rocznica śmierci św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa, metropolity lwowskiego

20 marca br. przypada setna rocznica śmierci metropolity lwowskiego św. Józefa Bilczewskiego. W przededniu obchodów we lwowskiej Bazylice Metropolitalnej została odprawiona msza święta, której przewodniczył bp Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej.

W modlitwie udział wzięli abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przedstawiciele episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego Ukrainy, z jego nowo wybranym przewodniczącym bp. Witalijem Skomarowskim, ordynariuszem diecezji łuckiej, a także biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Wołodymyrem Grucą. W swoim kazaniu biskup Pindel podziękował za zaproszenie wzięcia udziału w uroczystościach oraz podkreślił, że przybył z diecezji bielsko-żywieckiej, na której terenie znajdują się Wilamowice, miejscowość, w której urodził się abp Józef Bilczewski. W słowie pasterskim zaznaczył, że setna rocznica śmierci jest okazją do przywołania tej jakże ważnej i zasłużonej postaci, szczególnie dla Lwowa.

– Święty arcybiskup Józef jest nam potrzebny szczególnie dzisiaj, gdy od ponad roku toczy się wojna. Jemu nie potrzeba tłumaczyć jej okrucieństwa, gdyż był świadkiem wielu konfliktów zbrojnych. On będąc metropolitą lwowskim przeżył pierwszą wojnę światową. Przez ten trudny czas musiał przeprowadzić lwowski Kościół, aby idąc przez ciemną dolinę, nie był zalękniony, lecz uchwycił się laski pasterskiej Boga. Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji tak mówił o tym okresie jego życia: „W szczególnie trudnym okresie pierwszej wojny światowej nowy błogosławiony dał się poznać jako żywa ikona Dobrego Pasterza, zawsze gotów nieść otuchę swoim wiernym i wspierać ich natchnionymi słowami, pełnymi życzliwości. (…) Dlatego proszę, abyśmy na tych uroczystościach błagali Patrona naszych trudnych czasów św. Józefa Bilczewskiego o siłę wiary i mądrość w przeprowadzeniu Kościoła w Ukrainie przez ciemną dolinę zła, lęku i strachu, jakie zrodziła wojna – zaznaczył biskup Pindel.

fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

W niedzielę, 19 marca, w katedrze lwowskiej odbyła się prezentacja książki ks. prof. Józefa Wołczańskiego pt. „Arystokrata ducha. Święty arcybiskup Józef Bilczewski (1860-1923) we wspomnieniach”. Jest to druga, rozszerzona edycja wspomnień. Podczas spotkania ksiądz Józef Wołczański przybliżył sylwetkę świętego arcybiskupa Bilczewskiego, który był otaczany wielkim uznaniem, szczególnie we Lwowie. W wydarzeniu udział wzięli ks. bp Marian Buczek, przedstawiciele polskich organizacji oraz Polacy ze Lwowa.

Fot. Marian Frużyński

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach w ubogiej rodzinie. Uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, później wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz słuchał wykładów na Wydziale Filozoficznym. Odbył również studia teologiczne w Wiedniu, w Rzymie i w Paryżu. Po doktoracie uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim, a profesurę na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie wykładał teologię dochodząc do funkcji rektora uczelni.

W latach 1900-1923 został mianowany na arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego. W czasach I wojny światowej ukazywał ludziom nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i darowania wszystkich grzechów. Czcią otaczał Matkę Boską. Na jego prośbę w Litanii Loretańskiej umieszczono wezwanie „Królowo Polski – módl się za nami”. Starał się o rozwój oświaty katolickiej i narodowej. Fundował kościoły i kaplice, szkoły oraz ochronki. Na prośbę Bilczewskiego papież Pius X ustanowił Maryję Królową Korony Polskiej patronką archidiecezji lwowskiej, a katedrę podniósł do godności bazyliki.

Józef Bilczewski zmarł 20 marca 1923 roku we Lwowie. Na jego prośbę został pochowany na cmentarzu Janowskim, na którym grzebano biednych, pragnąc spoczywać wśród ubogich, dla których był zawsze ojcem i opiekunem. Jego pogrzeb zgromadził wielki tłum ludzi. Starania o jego beatyfikację rozpoczęto w latach 30. XX wieku we Lwowie. Proces został zakończony dopiero w 1997 roku w Rzymie. W 2001 roku został beatyfikowany we Lwowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, kanonizowany zaś w 2005 roku w Rzymie przez papieża Benedykta XVI. Relikwie abpa Bilczewskiego znajdują się w lwowskiej katedrze.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X