18/02/2015 22:45

Pop Iwan – kolejne spotkanie ekspertów

Od roku 2007, krok po kroku, jest realizowany projekt odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze i utworzenia Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie.

08/02/2015 01:35

Sakramentki Lwowskie – dzieje i losy

O losach lwowskiego klasztory i kościoła ss. Sakramentek pisaliśmy w nr 22 z 2014 roku. Ostatnio trafiła mi do rąk korespondencja, która zawiązała się z siostrami po oddaniu tej świątyni grekokatolikom w 1994 roku.

21/01/2015 23:58

Do Madonny Latyczowskiej

Podróżując z Kijowa, powiedzmy, do Kamieńca czy Czerniowiec lub jadąc na gigantyczny bazar w Chmielnickim mijamy Latyczów.

19/12/2014 14:52

Zakończenie sezonu prac konserwatorskich

14 listopada 2014 roku odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku, posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji konserwatorskiej, która oceniła i przyjęła prace zespołów konserwatorów na Cmentarzu Łyczakowskim i w katedrze rzymskokatolickiej.

26/11/2014 16:26

Katolickie klasztory Srebrnej Ziemi. Część II

Poza stolicą obwodu zakarpackiego pozostało niewiele klasztorów rzymskokatolickich. Niewątpliwie też zasługują na uwagę: warto wspomnieć o templariuszach, najstarszym ośrodku oo. dominikanów i o klasztorze, w którym przez pewien czas przechowywane były relikwie św. Jana Kapistrana.

25/11/2014 16:18

Święto w Stupnicy

21 września b.r. w piękną, pogodną niedzielę we wsi Stupnica, niespełna 20 km od Drohobycza, odbyło się uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej, usytuowanej w miejscu dawnego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

21/11/2014 22:37

Katolickie klasztory Srebrnej Ziemi. Część I

Wielonarodowość jest wielkim skarbem Zakarpacia. Jest to jedyny region Ukrainy (z wyjątkiem pewnych regionów Bukowiny), gdzie na ulicy słychać jednocześnie kilka języków.

20/11/2014 22:52

Prace przy pomniku w Rzęsnej

Przy pomniku upamiętniającym walki w obronie Lwowa w latach 1918-1920 w Rzęsnej (ukr. Riasne – dawn. Rzęsna Polska, obecnie jedna z dzielnic we Lwowie), we wrześniu wykonano prace zabezpieczające.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.