03/05/2015 18:54

Kościół karmelitów bosych. Część I

Inicjatywa osiedlenia karmelitów bosych we Lwowie należała do ojca Macieja od św. Franciszka, przeora konwentu lubelskiego, który w 1613 roku „wraz z konfratrem Andrzejem Brzechwą udał się do Lwowa”, aby tu na miejscu sfinalizować zamierzenia założenia nowego klasztoru.

30/04/2015 20:38

Kurhan w Komarowicach

Kurhan, o którym będzie mowa, znajduje się we wiosce Komarowice koło Nowego Miasta (rejon starosamborski, obwód lwowski), która do II wojny światowej wchodziła w skład dawnej Ziemi Przemyskiej.

20/04/2015 08:37

Św. Mikołaj kamieniecki

Nie będzie przesadą, gdy w okresie wielkanocnym napiszemy o świątyniach katolickich. Wybrałem więc turystyczny magnes, miejsce, do którego ciągnie zawsze (a szczególnie wiosną), nawet gdy bywałeś tam wielokrotnie – Kamieniec Podolski.

20/04/2015 08:25

Na ratunek zamku Sobieskiego

W styczniu br. na Facebooku pojawiła się nowa grupa „Ratunek dla zamku w Pomorzanach” z apelem zebrania siedmiu tys. hrywien na minimalne choćby zabezpieczenie dachu, który grozi zawaleniem i jeszcze większym zniszczeniem zamku. Niedawno spadła jedna z belek i zagrożenie postępuje.

18/04/2015 14:41

Ruiny fortu i jego lokatorzy

W chwili powstania fort w Tarakanowie był wielkim osiągnięciem ówczesnej inżynierii, jednak po ukończeniu budowy inspekcja stwierdziła, że usytuowanie fortu nie odpowiada jego wojskowym celom. Carskie miliony dosłownie zostały wyrzucone w błoto.

15/04/2015 15:11

Husiatyn po raz kolejny

Tak się stało, że w krótkim czasie zabytki tego miasta nad Zbruczem w ten czy inny sposób pojawiały się przy różnych informacyjnych okazjach.

23/03/2015 14:45

Zabytki wydzierżawione

Urzędnicy znów zaczęli mówić o możliwości dzierżawy zabytków. Rozwiązanie takie wynika z braku funduszy na ich utrzymanie. Skoro budżet nie zakłada żadnych pieniędzy cała nadzieja w „magnatach” i – co bardziej prawdopodobne – entuzjastach, którzy będą w stanie uratować zabytkowe dziedzictwo.

02/03/2015 23:00

Ratujmy pamięć o Cmentarzu Janowskim!

Od kilku miesięcy drukujemy na łamach naszej gazety apel, w którym zachęcamy Państwa do przekazywania zachowanej w rodzinnych archiwach dokumentacji, informacji i wspomnień o pochówkach na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.