07/02/2017 00:00

Polskie gwiazdy teatru i opery w Stanisławowie

Gmach teatralny w Stanisławowie od czasu powstania w 1891 roku aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku stanowił centrum kulturalne miasta, o szczególnym znaczeniu dla Polaków.

04/02/2017 01:04

Odnowiono polski napis i rzeźbę we Lwowie

Kilkanaście dni temu we Lwowie odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej grupy alegorycznej „Oszczędność”, zdobiącej szczyt dawnego gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności.

31/01/2017 23:02

Wiadomości nie tylko z Pomorzan

Entuzjaści wraz z przedstawicielami lokalnych władz podejmują wszelkie inicjatywy, by ratować zamek Sobieskich w Pomorzanach.

25/11/2016 21:32

Prace konserwatorskie na terenie Lwowa

Znaczny wysiłek w prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim i na innych obiektach we Lwowie i na Ukrainie wkłada warszawska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

22/11/2016 20:55

Stanisławowska świątynia sztuki. Część pierwsza: budowa

Wygląd gmachu teatralnego nie przypomina obecnie historycznej fasady. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym zrealizowano jego modernistyczną przebudowę. Pierwotne założenia architektoniczne sięgają natomiast okresu wcześniejszego, końca XIX wieku.

21/11/2016 20:32

Synagoga obronna w Ostrogu

Przykład renowacji bożnicy żydowskiej z XVII wieku w podolskim Satanowie natchnął entuzjastów z Wołynia wziąć się za odrodzenie spuścizny historycznej doprowadzonej przez lata do ruiny.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.