23/09/2016 12:40

Prof. Edmund Biernacki

Jako parający się hematologią od kilkudziesięciu lat, postanowiłem zwrócić uwagę na wielkie odkrycie profesora Edmunda Biernackiego, tzw. odczynu Biernackiego, jak i przywrócić mu „palmę pierwszeństwa” w tym doniosłym odkryciu.

19/09/2016 12:35

Średniowieczny Lwów we Wrocławiu

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa – to niezwykły model architektoniczny, dzieło Janusza Witwickiego i jego współpracowników, budowany przez 10 lat.

18/09/2016 12:37

Salon Sztuk Rozmaitych

W czwartek 11 sierpnia, o godzinie 18:00, w sali zlokalizowanej w podziemiach kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Chmielnickim rozpoczął się wernisaż członków Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły z Krakowa.

30/07/2016 13:09

Plener w Skolem

19 czerwca, o godz. 9 rano odjechaliśmy z podmiejskiego dworca pociągiem Lwów-Ławoczne w kierunku Skolego.

18/07/2016 09:35

Nic o nas bez nas. Czyli pierwsze takie spotkanie Polaków z Ukrainy

Ostatnie dni sierpnia tego roku będą czasem wytężonej pracy i refleksji na temat polskości na Ukrainie. W malutkiej miejscowości Ilińce na Podolu odbędzie się spotkanie, które ma zaowocować lepszym poznaniem trosk i sytuacji Polaków mieszkających na Ukrainie.

18/07/2016 09:25

Mała historia jednego grobowca

Od dawna szukałem grobu moich przodków. Próby podejmowałem już dwa razy wcześniej, ale bez skutku. Dopiero informacja, że na terenie Cmentarza Łyczakowskiego znajduje się dział naukowo-informacyjny, wzbudziła we mnie pewne nadzieje.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.