Zmarł Stanisław Durys Stanisław Durys (1951-2023)

Zmarł Stanisław Durys

W wieku 72 lat we Lwowie zmarł Stanisław Durys, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy”, wieloletni członek Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Był również aktywnym współpracownikiem redakcji Kuriera Galicyjskiego. Na łamach naszej gazety publikował swoje teksty.

Stanisław Durys urodził się 24 stycznia 1951 roku we Lwowie. Był absolwentem polskiej szkoły nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończył studia na Ukraińskiej Akademii Drukarstwa. Całe swoje życie był związany ze Lwowem.

Za działalność na rzecz środowiska Polaków na Ukrainie oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności społecznej Stanisław Durys został odznaczony wieloma medalami i odznakami honorowymi m. in. Złotym Krzyżem Zasługi RP i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy”

Był nie tylko aktywnym działaczem, ale także kochającym ojcem i dziadkiem.

Redakcja „Kuriera Galicyjskiego” składa najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Stanisława Durysa
(1951 – 2023)

Wieloletniego członka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
Kierownika Lwowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „LWOWIACY”.

Osoby, która zaszczepiła wśród młodych ludzi miłość i szacunek do polskiego folkloru.
Sercem zaangażowanego w działalność na rzecz wolności wyznania w czasach Związku Sowieckiego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie oraz najbliższym.
Zmarły pozostanie w naszych sercach i wdzięcznej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Pogrążona w smutku
Konsul Generalny RP we Lwowie
wraz z pracownikami

X