Zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk o spotkaniu z wicemarszałkiem Sejmu RP Małgorzatą Gosiewską Zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk i wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, fot. ze strony FB Ołeny Kondratiuk

Zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk o spotkaniu z wicemarszałkiem Sejmu RP Małgorzatą Gosiewską

Ukraina liczy na wsparcie Polski w otrzymaniu już niebawem realnego Planu działań dla członkostwa w NATO. O tym rozmawialiśmy w czasie spotkania z wicemarszałkiem Sejmu RP Małgorzatą Gosiewską. W czasie wizyty na Ukrainie Pani wicemarszałek oraz wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu Paulius Saudargas i pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk odwiedzili linię rozgraniczenia.

Szanujemy taki przejaw solidarności z narodem ukraińskim, który od kilku lat broni całości terytorialnej i suwerenności Ukrainy.

Na tle rosyjskiej eskalacji Polska po raz kolejny demonstruje, że jest wiarygodnym sojusznikiem Ukrainy na arenie międzynarodowej. Jesteśmy wielce wdzięczni za szybką reakcję Polski na koncentrację wojsk rosyjskich przy granicach Ukrainy. Jest to kolejny ważny przejaw strategicznego partnerstwa Ukrainy i Polski. Musimy tylko pogłębiać naszą współpracę, jedność i solidarność na tle powiększającego się zagrożenia bezpieczeństwu Europy i świata.

Osobnym tematem w spotkaniu było omówienie kwestii budowy Północnego Potoku 2. Jestem przekonana, że ten rosyjski projekt stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Polski. Mile jest zauważyć, że Pani Małgorzata Gosiewska podziela takie postrzeganie sprawy. Powiedziała, że władze Polski zawsze występowały kategorycznie przeciw tej budowie i zajmują wyraźne stanowisko, że ten projekt jest szkodliwy tak dla Polski, jak i dla Ukrainy.

Omówiliśmy również nasze wzajemne działania w ramach zgromadzenia międzyparlamentarnego i grup międzyparlamentarnych. Między innymi możliwość zorganizowania w Warszawie następnego posiedzenia zgromadzenia międzyparlamentarnego Ukraina-Polska. Jako przewodnicząca ukraińskiej części Zgromadzenia, udzielam specjalną uwagę tej współpracy. Dlatego proponuję naszym parlamentom połączyć i skoncentrować wysiłki na kwestiach zachowania i umocnienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej oraz tworzenia szerszej koalicji krajów dla powstrzymania agresji rosyjskiej. Ukraina również jest gotowa dołączyć się do opracowania priorytetów przewodniczenia Polski w OBWE, mające się odbyć w 2022 r.

Kolejnym nad wyraz ważnym tematem jest praktyczny wymiar kursu integracji Ukrainy do UE i NATO, który już ostatecznie wybrało ukraińskie społeczeństwo. Ostatnie wydarzenia i zagrożenia ze strony Kremla całemu demokratycznemu światu pokazały, że przyszedł czas by przejść od dyskusji na temat przedstawienia naszemu państwu Planu Działań dla członkostwa w NATO do spraw realnych.

Źródło: strona FB Ołeny Kondratiuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X