Zapraszamy do wspólnej budowy Domu Polskiego we Lwowie

Dom Polski – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie będzie ośrodkiem kultury, nauki, promocji języka polskiego i polskich tradycji narodowych oraz nowoczesnym centrum medialnym i konferencyjnym, dysponującym wielofunkcyjną salą widowiskową i miejscami noclegowymi.

Po długoletnich staraniach społeczność polska otrzymała prawa do nieruchomości, na której ma powstać Dom Polski – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie.

W 2012 r. Rada Miasta Lwowa na wniosek Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie przedstawiła do wyboru kilka obiektów na Dom Polski. Wybrany został obiekt na terenie likwidowanego miasteczka wojskowego przy ul. Szewczenki 3 a.

W 2013 roku powołana została Rada Konsultacyjna Domu Polskiego, w skład której weszli: Emilia Chmielowa – prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Emil Legowicz – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz prof. Mieczysław Grzegocki – prorektor Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rada Konsultacyjna zatwierdziła koncepcję programowo-użytkową Domu Polskiego.

W 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, według której od 2015 r. będzie realizowana budowa.

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Rada Konsultacyjna Domu Polskiego we Lwowie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska zwracają się z gorącą prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na budowę Domu Polskiego:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZELEWÓW KRAJOWYCH:
6010600076000033100016 0756
NR IBAN RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:
PL60 106000760000331000160756
kod BIC Banku: BPHKPLPK

Prosimy w tytule przelewu podać: „Dom Polski we Lwowie”

Źródło: wspolnotapolska.org.pl
Tekst ukazał się w nr 9 (229) 15 maja – 28 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X