I Krajowy Kongres Eucharystyczny

I Krajowy Kongres Eucharystyczny

Najważniejszym wydarzeniem dla Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie stał się w bieżącym roku Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny. Przebiegał pod hasłem: „Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”. Kongres rozpoczął się 26 maja w Kijowie, a zakończył 3 czerwca we Lwowie.

 

2 czerwca do Lwowa przybył wikariusz papieski Państwa Miasta Watykanu, a zarazem legat papieski kardynał Angelo Comastri. Po południu Jego Eminencja spotkał się z wojewodą lwowskim Mychajłem Kostiukiem i prezydentem miasta Andrijem Sadowym, a następnie w miejscowym Muzeum Historii Religii otworzył wystawę poświęconą 600-leciu archidiecezji lwowskiej. „Ekspozycję pod tytułem „Relikwie metropolii” zorganizowano we współpracy z lwowską kurią metropolitalną obrządku łacińskiego i przy pomocy arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, który był jednym z jej inicjatorów – opowiada dyrektor muzeum Zoriana Biłyk. – Współorganizatorami wystawy są też Muzeum Historyczne we Lwowie i Lwowska Narodowa Galeria Sztuk Pięknych. Kuratorka wystawy Rusłana Bubriak poinformowała, że zgromadzono na niej przedmioty, które znajdowały się kiedyś w kościołach i klasztorach, a dziś są częścią ekspozycji muzealnych. Część ekspononowanych przedmiotów została udostępniona przez Kościół katolicki na Ukrainie.

Są tu ornaty, monstrancje, relikwiarze, pieczątki i portrety hierarchów, w tym także mitra bł. Jana Pawła II. Ekspozycja w byłym refektarzu ojców dominikanów będzie czynna do września, zostanie też wydany katalog wystawy. W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz lwowskich, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, inteligencja miasta Lwowa, jak również biskupi z Białorusi i Rumunii oraz duchowni z Polski i innych krajów, którzy przybyli na uroczyste zakończenie I Krajowego Kongresu Eucharystycznego na Ukrainie.

3 czerwca, już od świtu, liczne grupy pielgrzymów przybywały na plac w parku przy Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Pielgrzymów i gości ze wszystkich regionów Ukrainy oraz duchownych z Polski, Białorusi, Węgier, Rumunii, Mołdowy, Austrii, przedstawicieli władz lwowskich i wojewódzkich, konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli organizacji polskich na Ukrainie przywitał arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Episkopatu łacińskiego Ukrainy. Zaznaczył, że Kongres Eucharystyczny przebiegał w Roku Jubileuszowym 600-lecia przeniesienia stolicy archidiecezji i metropolii z Halicza do Lwowa. Hierarcha przywitał również wszystkich, kto łączył się w tym czasie z uczestnikami Kongresu we Lwowie za pośrednictwem TV „Polonii”.

Kardynał Angelo Comastri przekazał pozdrowienia od Ojca Świętego Benedykta XVI a także jego dar – kielich,. Kardynał przewodniczył następnie mszy św. oraz wygłosił homilię. Potem poprowadził procesję eucharystyczną ulicami miasta do łacińskiej bazyliki metropolitalnej. W uroczystości uczestniczyli też przedstawicieli Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X