Z Wadowic do Lwowa: wystawa i wyjazd studyjny

Do 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

Lwowskie Muzeum Historii Religii jeszcze nie wznowił swojej działalności, wystawa oraz inne przedsięwzięcia związane ze 100-leciem urodzin św. Jana Pawła zostały przeniesione na jesień z powodu pandemii COVID-19. O tym poinformowała Kurier Galicyjski Rusłana Bubriak, kierownik działu wystawienniczego Muzeum Historii Religii we Lwowie. Wspomniała, że dzięki przyjaznym twórczym relacjom z Lwowską Kurią Metropolitalną i wsparciu arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zorganizowano już kilka wystaw o św. Janie Pawle II. Prezentowano też rzeczy osobiste św. Jana Pawła II, które udostępnił dla ekspozycji jego były drugi sekretarz osobisty, obecny metropolita lwowski.

Według informacji dr Anety Krupki, specjalisty ds. programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, w październiku br. są przewidziane czterodniowy wyjazd studyjny do Lwowa dla pracowników wadowickiego muzeum oraz prezentacja w Muzeum Historii Religii czasowej plenerowej ekspozycji „Urodziłem się w Wadowicach”, która ukazuje postać papieża Polaka przez pryzmat jego rodzinnego domu i miejsca pochodzenia. Teksty będą sporządzone również w języku ukraińskim. Ekspozycja będzie prezentowana we Lwowie przez około miesiąc.

Wśród wydarzeń towarzyszących wystawie planuje się zorganizowanie dwóch prelekcji na temat życia papieża Polaka (jedna w języku polskim, druga w języku ukraińskim), które zostaną wygłoszone przez pracowników wadowickiego muzeum. Wykłady będą szczególnie uwzględniały informacje: o pochodzeniu Ojca Świętego, jego wkładzie w polską myśl filozoficzną i o zasługach na polu literackim, a także będą zawierały wiadomości o jego działaniach na rzecz międzynarodowego pojednania i pielęgnowania pamięci historycznej. Pomimo tego, iż Jan Paweł II był z „niedalekiego dla nas kraju”, to przez kontekst polityczny wiele informacji, nawet bardzo podstawowych na temat jego życia, jest na Ukrainie nadal nieznanych.

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym będą warsztaty na temat życia Ojca Świętego. Planuje się organizację dwóch grup po ok. dwudziestu uczestników, w tym jedna grupa dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, druga dla młodzieży. Warsztaty zostaną poprowadzone w języku polskim przez pracowników wadowickiego muzeum. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie postaci Jana Pawła II jako człowieka, którego życie i pasje mogą być inspiracją dla młodych ludzi.

Dr Aneta Krupka zaznaczyła, że sama wystawa, ale także towarzyszące jej wydarzenia będą adresowane zarówno do osób posługujących się językiem polskim, jak i ukraińskim.

– Chociaż miejscem działań jest Lwów, to zwiedzającymi wystawę mogą być także osoby z całego kraju, a także z zagranicy – zaznaczyła. – Cel tej części projektu jest więc podwójny. Po pierwsze, jest nim prezentacja kultury polskiej przez pryzmat historii Ojca Świętego – skierowana szczególnie do Ukraińców. Po drugie, celem jest także podtrzymanie łączności z kulturą polską – skierowany do Polaków mieszkających we Lwowie (na Ukrainie). Lwów jako miasto wielokulturowe powinno być szczególnym adresatem projektów, zmierzających do podtrzymania i rozwijania pamięci historycznej.

Druga część projektu dotyczy wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma muzeami biorącymi udział w projekcie. Pracownicy wadowickiego muzeum będą mogli uczestniczyć w rozszerzonym zwiedzaniu Muzeum Historii Religii, w tym także szczegółowo zapoznać się z czasową wystawą, przygotowaną na stulecie urodzin Ojca Świętego. Będzie to także okazja do wymiany doświadczeń w bardzo różnych kontekstach funkcjonowania obydwu instytucji, a także szansa na zaplanowanie dalszej współpracy i wzajemne skorzystanie z inspiracji w zakresie bieżącej działalności. Muzeum Historii Religii, mimo że jest instytucją, która napotyka wiele trudności w swoim funkcjonowaniu, ciągle stara się wzbogacić swoją ofertę o wydarzenia kulturalne i edukacyjne.

Specjalista ds. programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach dr Aneta Krupka dodała, że dzięki życzliwości metropolity lwowskiego ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego delegacja polska będzie miała także możliwość zapoznania się z działaniami tworzącego się dopiero Muzeum Archidiecezjalnego we Lwowie.

– Spotkanie z ks. arcybiskupem Mokrzyckim to dla pracowników muzeum w Wadowicach także okazja do spotkania z wyjątkowym świadkiem pontyfikatu Papieża Polaka – zaznaczyła dr Aneta Krupka. – Arcybiskup wygłosi wykład, w którym podzieli się nie tylko swoimi osobistymi wspomnieniami, ale przybliży także kontekst historyczny skomplikowanych relacji polsko-ukraińskich. Jego bogate doświadczenie dyplomatyczne i wieloletnia praca na Ukrainie pozwolą nam zweryfikować obraz Jana Pawła II i polską perspektywę jego kultu. Zdajemy sobie sprawę, że w wyniku oddziaływania czynników politycznych Ojciec Święty – chociaż przyszedł „z niedalekiego kraju” – nie mógł być dobrze poznany w czasie pontyfikatu. Chcemy spróbować choć trochę skorygować te zaniedbania, ukazując aktualność myśli papieża. Szersze poznanie ukraińskiego kontekstu pozwoli lepiej pracownikom naszego muzeum dostosować ofertę dla odwiedzających muzeum Ukraińców, których coraz więcej gościmy w progach Domu Ojca Świętego.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X