XXV lat Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Jechaliśmy do Kijowa z różnych stron w dzień, raniutko, czy też w nocy. Aby chociaż na krótko być razem, móc porozmawiać, wspomnieniem wrócić do minionych lat.

Chcieliśmy się podzielić swoimi osiągnięciami, a przede wszystkim planami na przyszłość. Grudniowy jeden dzień na uroczystość. A ileż dni, tygodni minęło na przygotowanie, aby na należytym poziomie uczczone zostało 25-lecie naszej wspólnej pracy, której celem było i jest zachowanie naszych tradycji narodowych, naszego języka ojczystego, naszej kultury.

Zarząd we Lwowie zajął się pracą merytoryczną. Kijowscy członkowie Zarządu – organizacyjną. Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko wraz z najbliższym otoczeniem załatwiła zakwaterowanie, wyżywienie, salę koncertową w konserwatorium im. P. Czajkowskiego. Najważniejszym punktem programu było zadbanie o uroczystą mszę św. w kościele św. Aleksandra celebrowaną przez księży na czele z biskupem Witalijem Bezszkurym, który wygłosił nadzwyczaj pouczającą homilię. Wiele osób słuchało jej ze łzami w oczach. Podczas mszy św. śpiewały dzieci i młodzież – „Podolski kwiat” (kier. Natalia Czajkowska) z Koziatyna i „Młode liście” (dyr. Ludmiła Chałabuda) z Baru. Po wzruszającej mszy św. wszyscy udali się do konserwatorium. Przy wejściu powitała obecnych ciekawa prezentacja medialna z okresu minionych 25 lat działalności Federacji. Przygotowana przez doc. Walentynę Melnyk.

Przed rozpoczęciem koncertu głos zabrała Emilia Chmielowa. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie powiedziała:

– Trudno uwierzyć w to, że mamy za sobą 25 lat wspólnej pracy, czyli 25 lat jesteśmy razem. Najcenniejszym jest to, że organizacja nasza istnieje, rozbudowuje się i rośnie w siłę. Praca każdego z Was i działalność w swoich ośrodkach w miejscach zamieszkania jest tą właśnie siłą.

Społeczność polska na Ukrainie jest społecznością żywą, która potrafi samodzielnie pokonywać liczne przeszkody, potrafi porozumieć się z każdym i która na dzień dzisiejszy nie potrzebuje prowadzenia za rękę. Rośnie ilość partnerów, z którymi organizacje członkowskie nawiązały stałe kontakty i współpracę, potrafiły wzbudzić zainteresowanie i szacunek swoją działalnością.

Polacy na Ukrainie brali i biorą czynny udział w corocznych szkoleniach edukacyjnych, warsztatach, festynach, kursach, olimpiadach, spotkaniach, sesjach, seminariach, igrzyskach sportowych. Uczestniczą w nawiązywaniu partnerskich kontaktów między samorządami Polski i Ukrainy. Jako obywatele Ukrainy naszą działalnością przyczyniamy się do budowania pomostu między Ukrainą i Polską, stajemy się realizatorami stosunków dobrosąsiedzkich i strategicznego partnerstwa między naszymi państwami.

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie jest członkiem Rady Polonii Świata i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W okresie 25-letniej naszej działalności odzyskaliśmy Dom Polski w Czerniowcach, a także powstały: siedziba Federacji „Dom Polski” w Kijowie, Dom Polski w Żytomierzu, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku, Dom Polski w Barze. Wierzymy, że przy należytym naszym wspólnym wysiłku wkrótce powstanie Dom Polski we Lwowie. Istnieje także problem braku lokali dla niektórych ośrodków. Będziemy się ubiegać o nie u władz lokalnych.

Pragnę wszystkim tu obecnym serdecznie podziękować za niełatwą, szlachetną pracę, w której uczestniczycie i w miarę możliwości pomagacie. Dziękuję Państwu za stały kontakt, liczne inicjatywy, życzliwość, zrozumienie i wieloletnią współpracę, którą mam nadzieję będziemy kontynuować.

Zaproszony na scenę ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło gratulując „srebrnego wesela” Federacji podkreślił, że społeczność polska w tym kraju działa na rzecz zbliżenia między dwoma narodami. – Dzięki wam Ukraina stała się lepiej znana w Polsce. Dzięki wam możemy budować dobre stosunki polsko-ukraińskie.

I to jest najważniejsze. Każda z Organizacji członkowskich jest swego rodzaju ambasadorem Polski poza Macierzą. Federacja otrzymała również listy gratulacyjne z okazji jubileuszu. Został odczytany list marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, w którym marszałek zaznaczył m.in., że „Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie jest czymś więcej niż wspólnotą. To wspólnota wspólnot”. „Wszyscy staramy się działać dla dobra Polaków, tych w ojczyźnie i tych zamieszkujących poza macierzą. Z radością przyjmuję każdą sytuację, w której wzajemnie wspieramy się w naszych działaniach dla większego dobra, wspólnej wolności i spełnionych nadziei”.

List od prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odczytał Rafał Dzięciołowski, wiceprezes Fundacji, reprezentując również Fundację „Wolność i Demokracja”. W Jego wystąpieniu wypowiedziane były słowa uznania, bowiem nasza współpraca trwa od wielu lat.

Naszą uroczystość swą obecnością zaszczycili także przedstawiciele Konsulatów RP na Ukrainie: Dariusz Szewczyk, konsul generalny RP w Odessie z małżonką, konsul Urszula Filipkowska, kierownik Wydziału ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie, Prawny i Opieki Konsularnej KG RP w Winnicy, Anna Szulakowska – attaché konsularny Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej KG RP w Charkowie.

Jubileuszowy koncert rozpoczął polonez i mazur w wykonaniu zespołu „Aksamitki” z Baru. Na koncert złożyły się występy zespołów artystycznych z Podola, Bukowiny i Centralnej Ukrainy. Podole reprezentowały „Aksamitki”, „Młode Liście”, kwartet wokalny „Rezonans” z Baru; „Podolski kwiat”, „Podolskie świderki” z Koziatyna. Z Bukowiny przyjechały „Kwiaty Bukowiny”, „Bukowińskie Kolory” z Czerniowiec, zespół „Wszystko w porządku” reprezentował Browary.

W pięknych strojach ludowych młodzież tańczyła polskie tańce narodowe i regionalne. Były wykonywane wiązanki pieśni ludowych, młodzieżowych. Ciekawy styl wykonania zaprezentował kwartet „Rezonans”. Występ każdego zespołu był nagradzany gorącymi brawami. W całości była to dostojna reprezentacja dorobku artystycznego organizacji członkowskich Federacji.

{gallery}gallery/2017/fopnu25{/gallery}

Program ułożyła Małgorzata Miedwiediewa – dyrektor Domu Polskiego w Barze, reżyser koncertu – Irena Dać, prof. Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego, zasłużona artystka Ukrainy, koncert prowadziła Zofia Iwanowa – muzykolog Filharmonii Lwowskiej, zasłużona dla Kultury Polskiej.

Finałem koncertu było wyjście na scenę wszystkich zespołów i słowa wiersza Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” w wykonaniu Zofii Iwanowej. Uroczystość godna uznania.

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Tu była okazja do bezpośrednich kontaktów. Znów zabrzmiały słowa uznania od gospodarza, ambasadora Jana Piekło, słowa podziękowania od prezes Emilii Chmielowej. List gratulacyjny od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odczytał z ramienia prezesa Stowarzyszenia ks. Henryk Błaszczyk.

Cztery osoby otrzymały odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”: Nadzieja Susznicka (Kijów), Walentyna Melnyk (Kijów), Helena Nowak (Browary), Piotr Polański (Biała Cerkiew). Składamy gratulacje odznaczonym za pracę społeczną i poświęcenie.

Niezbyt często mamy okazję do bezpośrednich spotkań i kontaktów. Tym razem mieliśmy okazję bardzo serdecznie porozmawiać z naszym konsulem Jackiem Żurem.

Jubileusz za nami. Przed nami nowe wezwania i praca.

Teresa Dutkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X