XIX Światowy Kongres Kresowian

7 lipca odbędzie się XIX Zjazd Światowego Kongresu Kresowian i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału wszystkich Kresowian i Przyjaciół Kresów.

Uroczystości zainauguruje msza święta o godz. 9:30 w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Homilię wygłosi kustosz narodowej pamięci – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jasnogórski Zjazd organizowany jest w okresie kulminacji obchodów 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach, w przeddzień rocznicowych uroczystości w Warszawie. Organizatorzy podjęli próbę wkomponowania uroczystości na Jasnej Górze w kalendarz obchodów ogólnopolskich tak, aby podnieść ich rangę, wesprzeć zbiorową modlitwą i z Jasnej Góry zaapelować o masowy udział w warszawskich uroczystościach w dniu 11 lipca. Chcieli także stworzyć taką rocznicową formułę Zjazdu, w której znalazłby dla siebie miejsce każdy, kto chciałby dołożyć osobistą cegiełkę do aktu pamięci o ofiarach banderowskiego ludobójstwa. Służyć temu będzie „Wołanie z Jasnej Góry o prawdę i pamięć”, „Litania Wołyńska”, a także marsz pokoleń kresowych pod jasnogórski szczyt i złożenie pod figurą Matki Najświętszej – Krzyża Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA. Światowy Kongres Kresowian realizuje ten pomysł wraz z patriotyczną młodzieżą, która w ten sposób chce dać wyraz ciągłości pokoleniowej pamięci o Dzieciach Kresów. Przygotowywana prezentacja multimedialna młodych będzie połączeniem spektaklu teatralnego, filmów, fotografii archiwalnej, fragmentów starych kronik, muzyki. Skonstruowana w ten sposób Niedokończona Msza Wołyńska ma w swoich częściach pokazać koleje polskich, kresowych losów.

INTROIT – Zaginiona Atlantyda – Życie codzienne na dawnych Kresach (T.K. Kozłowski)
KYRIE – Koniec naszego świata – wybuch II wojny światowej
DIES IRAE – Dzieci Kresów – przywrócone pamięci. (Teatr ERATO)
AGNUS DEI – Młodzi jako most – przenoszący pamięć o ofiarach ludobójstwa na następne pokolenia.
LITANIA WOŁYNSKA – i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodych Polaków z Wołynia.

Każdy z uczestników Zjazdu – może wziąć udział w wołaniu o pamięć i prawdę poprzez czytanie wspomnień Kresowian cudem ocalonych z banderowskiego holocaustu. Scenariusz dla tych prezentacji stanowić będzie 3 tomowe dzieło „Dzieci Kresów” dr Lucyny Kulińskiej. Poszczególne teksty do prezentacji przekazywać będą zainteresowanym członkowie Młodzieżowego Studia „Lwowskiej Fali”.

Organizatorzy oczekują też, że każdy z uczestników Zjazdu dołoży znicz, jako swoją cząstkę biało-czerwonego Krzyża Pamięci. Liczą na to, że każdy kto poczuwa się do uczestniczenia w tym religijnym akcie pamięci – przyjedzie, jak co roku, na Jasną Gorę i jeśli siły pozwolą – dotrwa do jasnogórskiego apelu. Organizatorzy ŚKK zapraszają więc wszystkich– bez względu na zajmowane stanowiska, honory i zasługi – jednakowo serdecznie, bo wszyscy jednako, jako Boże dzieci – są równi przed Matką Najświętszą na Jasnej Górze.

Oczekując Państwa obecności w Sanktuarium Jasnogórskim w dniu 7 lipca br. – organizatorzy ŚKK wyrażają najgłębsze uznanie dla wszystkich organizatorów dotychczasowych lokalnych uroczystości rocznicowych; ludzi, którzy dołożyli wszelkich starań, by w swoich środowiskach godnie uczcić pamięć Rodaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP.

– Kresowianie jednością silni!

O tę jedność w tym szczególnym momencie – w imieniu Światowego Kongresu Kresowian apeluje Danuta Skalska.

kongreskresowian@vp.pl
tel: 507-169-825

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X