XII Forum Ekonomiczne we Lwowie

XII Forum Ekonomiczne we Lwowie

12 października w pomieszczeniach konferencyjnych Stadionu Arena Lwów toczyły się obrady XII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego. Forum skupiło licznych gości z Ukrainy, Białorusi, Polski i Łotwy. Przybyli biznesmeni, przemysłowcy, urzędnicy, zajmujący się inwestycjami.

Największa delegacja przybyła z Polski. Przewodniczył jej prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, a w składzie „polskiego desantu” byli podsekretarz stanu w Ministerstwie gospodarki RP Dariusz Bogdan i wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta. Na Forum przybyli ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Korpus dyplomatyczny reprezentował też konsul Austrii Wolf Dietrich Haim i były prezydent Łotwy Guntis Ulmanis.

Na krótkiej konferencji prasowej, w przerwie obrad, gubernator lwowski Mychajło Kostiuk podkreślił potencjał gospodarczy województwa i przedstawił dalszą politykę inwestycyjną, w której ważne miejsce będzie zajmowało uproszczenie procedur pozwalających na założenie własnego biznesu. Wzorując się na przykładach z Polski, gdzie takie procedury są bezpłatne i zajmują 15 minut, zamiarem pana Kostiuka jest wprowadzenie takiego trybu we Lwowie. Jego zdaniem polepszy to klimat inwestycyjny i będzie sprzyjało rozwojowi regionu.

Natomiast przewodniczący Agencji Inwestycji i Projektów Władysław Kaśkiw przytoczył kilka cyfr dotyczących stanu inwestycyjnego woj. lwowskiego. Województwo pod względem inwestycji uplasowało się na drugiej pozycji po Kijowie i ma ponad 1,5 mld dol., w województwie prowadzonych jest 6 narodowych projektów, a z 370 mln euro tylko około 30% jest wkładem budżetowym, reszta – to inwestycje prywatne.

 

Moment podpisania umowy (Fot. Krzysztof Szymański)Mer miasta Lwowa Andrij Sadowyj zaznaczył, że we Lwowie z powodzeniem kontynuowany jest projekt parku przemysłowego Rzęsna-2, a znajdująca się tam dawna fabryka telewizorów przystąpiła do opracowania projektu nowego tramwaju dla miasta i innych środków komunikacyjnych. „Działającym fabrykom, – powiedział, – trzeba pomagać i nie przeszkadzać.”

Natomiast wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta podkreślił, że województwo lwowskie już od dawna jest partnerem Podkarpacia. Dzięki intensywnej współpracy transgranicznej dynamicznie rozwijają się oba regiony. Dariusz Bogdan wskazał odwrotny kierunek inwestycji – ukraińskich firm w polską ekonomikę, w przemysł stoczniowy, metalurgiczny i w rolnictwo. 12 spółek ukraińskich jest na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i obraca tam sumą około 1 mld dolarów. To dobre przykłady współpracy naszych państw.

Pytania dziennikarzy dotyczyły budowy zakładu przetwórstwa odpadów, o którym we Lwowie mówi się od dawna, ale jak zaznaczył pan Kaśkiw dopiero w bieżącym roku Lwów został włączony do państwowego programu budowy tego rodzaju obiektów.

Kolejnym tematem była sprzedaż ziemi w ręce inwestorów zagranicznych. Tu słowo wzięli były prezydent Łotwy Guntis Ulmanis i Mirosław Karapyta. Przestawili sytuację w tej kwestii na Łotwie i w Polsce. Kolejnym pytaniem, interesującym dziennikarzy była organizacja zimowych igrzysk w 2022 roku. Władysław Kaśkiw zaznaczył, że zaczęło się od marzenia, a teraz jest nadzieja, bo Lwów dobrze wypadł podczas organizacji EURO 2012 i te doświadczenia i infrastrukturę można wykorzystać do dalszych tego rodzaju imprez sportowych, a inwestycje w sporty zimowe w regionie sięgają już 400 mln euro, co dobrze wróży na przyszłość.

Konferencja zakończyła się podpisaniem szeregu umów mających na celi polepszenie klimatu inwestycyjnego w regionie i mieście.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X