Współpraca z Ukrainą wg Elżbiety Łukacijewskiej

Współpraca z Ukrainą wg Elżbiety Łukacijewskiej

Pomarańczowa Rewolucja stała się nadzieja na „europejską” drogę Ukrainy. Entuzjazm jaki zapanował w Europie Zachodniej był również widoczny w Parlamencie Europejskim. Wielu eurodeputownych było zainteresowanych pracami w delegacji PE ds. Ukrainy.

Wydawało się, że akcesja Ukrainy do struktur Unii Europejskiej to tylko kwestia czasu. Jednak wielki entuzjazm z czasem przerodził się w rozczarowanie. W momencie kiedy zostałam przedstawicielem województwa podkarpackiego w Parlamencie Europejskim zainteresowanie  posłów z Europy Zachodniej działalnością na rzecz Ukrainy było niewielkie.

Jako osoba, która mieszka w województwie podkarpackim, które graniczy z Ukrainą z wielkimi nadziejami zostałam członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej EU-Ukraina. Delegacja ta zbiera się na posiedzeniach 2 razy w roku, jeden raz w miejscu obrad Parlamentu Europejskiego, drugi raz na Ukrainie.

W skład tego ciała wchodzi równa liczba posłów do PE i Ukraińskiej Rady Najwyższej. Dzięki pracy w tej delegacji miałam możliwość wzięcia udziału w misji obserwacyjnej podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku. Bardzo zależało mi aby spotkać się ze zwykłymi ludźmi, którzy nie piastują wysokich stanowisk. Pozwoliło mi to na poznanie ich problemów i oczekiwań oraz nadziei jakie niesie za sobą współpraca z Unią Europejską.

Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazały, że sytuacja na Ukrainie jest daleka od pożądanej. Mam nadzieję, zbliżające wybory pokażą, że Ukraina nadal pragnie integracji z Unią Europejską.

Mimo, iż stosunki na linii Bruksela-Kijów uległy ochłodzeniu uważam, że nadal powinniśmy dążyć do zmian demokratycznych na Ukrainie. Szansą na takie zmiany jest coraz większe otwarcie Unii Europejskiej wobec naszego wschodniego sąsiada. Jeżeli będziemy prowadzić wyważoną, ale również stanowczą politykę w dwustronnych relacjach, istnieje realna szansa, że po podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej współpraca nabierze pożądanego przez obie strony tempa.

Zawsze podkreślam, że ludzie młodzi powinni odgrywać w przemianach na Ukrainie największa rolę. Stąd moje częste starania na forum instytucji UE o rozszerzanie na Wschód programów unijnych skierowanych do młodzieży takie jak Erasmus.

Moim marzeniem jest w pełni demokratyczna Ukraina, która będzie członkiem Unii Europejskiej.

Korzystając z okazji pragnę zaprosić wszystkich czytelników Kuriera Galicyjskiego do kontaktu z moim biurem, w celu przesyłania propozycji tematów, które warto poruszyć na forum instytucji UE, a które dotyczą stosunków Unia Europejska-Ukraina.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na mojej stronie internetowej: www.lukacijewska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X