Wspólne cele Iwano-Frankiwska i Lublina

Wspólne cele Iwano-Frankiwska i Lublina

W ramach realizacji projektu „Usprawnienie usług administracyjnych dla mieszkańców terenów transgranicznych poprzez stworzenie centrów usługowych i rozwój współpracy centrów w Łucku, Iwano-Frankiwsku z Lublinem (Biuro Obsługi Mieszkańców)” delegacja ze stolicy Przykarpacia na czele Andrijem Lisem, przewodniczącym Rady Miasta, odwiedziła Lublin.

Delegacje z Łucka i Iwano-Frankiwska spotkały się z sekretarzem lubelskiej Rady Miasta Andrzejem Wojewódzkim. Dyrektor kancelarii Rady Miasta Lublina Iwona Woźniak zaprezentowała elektroniczne rozwiązania istotne dla przesyłania urzędowej dokumentacji i różne wersje oprogramowania administracyjnego. Na prezentacji Biura Obsługi Mieszkańców jego dyrektor Monika Artymiak zapoznała gości z działalnością biura. Delegacja zwiedziła Miejskie Centrum Przetwarzania Danych i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

„Realizacja projektu pozwoli administracyjnym organom samorządowym określić i zrealizować wspólne cele – usprawnienie obsługi klientów – mówi Andrzej Lis. – Wspólne problemy, nad którymi będą pracowali nasi specjaliści, przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych, pozwolą usprawnić oficjalne kontakty”.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 13–14 (185–186) 16 lipca – 15 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X