Wspólne oświadczenie Kongresu mniejszości narodowych Ukrainy i Asocjacji organizacji i gmin żydowskich (Waada) Ukrainy o sytuacji zaistniałej w kraju

Wspólne oświadczenie Kongresu mniejszości narodowych Ukrainy i Asocjacji organizacji i gmin żydowskich (Waada) Ukrainy o sytuacji zaistniałej w kraju

Wyrażamy głęboki smutek z powodu licznych ofiar wśród obywateli Ukrainy, które miały miejsce 18-20 lutego. Wyrażamy wyrazy współczucia rodzinom i bliskim poległych, współczujemy rannym i ofiarom. Wyrażamy swoje oburzenie z nieodpowiedzialnych i oburzających działań ukraińskich władz i organów porządkowych, które doprowadziły do tragedii.

Wyrażamy pewność, że przestępcy, którzy oddali nieludzkie rozkazy strzelania do ludzi ostrą amunicją, zostaną ukarani z całą surowością.

Wymagamy natychmiastowego wstrzymania przemocy. Wymagamy natychmiastowego zakazu wykorzystania ostrej amunicji przez pracowników służb porządkowych, wyprowadzenie oddziałów Berkutu i żołnierzy wojsk wewnętrznych oraz o nie wciąganie armii w kryzys polityczny.

Przywołujemy wszystkie siły polityczne Ukrainy w warunkach panującej tragedii pojąć swoją odpowiedzialność i znaleźć natychmiastowy kompromis, otwierający drogę do wyjścia z kryzysu politycznego, w którym znalazł się nasz kraj.

Wzywamy społeczność międzynarodową do aktywnego udziału w sytuacji na Ukrainie aby w ten sposobem sprzyjać przerwaniu przemocy i przejściu do pertraktacji. Prosimy o natychmiastowe rozpatrzenie możliwości wprowadzenia sankcji przeciwko osobom, odpowiedzialnym za te przestępstwa.

Wyrażamy nadzieję, że krew przestanie przelewać się na ulicach ukraińskich miast, zostanie znalezione polityczne rozwiązanie konfliktu, przestępcy zostaną ukarani i na Ukrainę powróci pokój.

Wszystkim poszkodowanym życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Cześć pamięci poległych!

Ukraińską wersję oświadczenia na stronie prawda.com.ua umieścił
Taras Woźniak, redaktor naczelny kulturologicznego czasopisma „JI”

X