Wolontariat „Sokołów” z parafii św. Jana Pawła II Fot. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Oksana Kuntiy-Gnidec

Wolontariat „Sokołów” z parafii św. Jana Pawła II

Młodzież ze Lwowa wzięła udział w III Forum Młodzieży w Jabłonicy (województwo iwanofrankowskie) zorganizowanego przez polskie organizacje. Głównym celem wydarzenia był rozwój kompetencji w zakresie działalności wolontariackiej młodych ludzi z różnych ukraińskich organizacji społecznych. Wśród zaproszonych w Forum wzięło udział sześcioro młodych mieszkańców Lwowa. Uczestnicy wydarzenia z Ukrainy i Polski dzielili się swoim doświadczeniem, uczyli się pracy zespołowej oraz zdobywali nową wiedzę. Wolontariat jest wyjątkowo potrzebny zwłaszcza z powodu toczącej się wojny. Projekt udało się zrealizować dzięki partnerom ze Stowarzyszenia Solidarności Globalnej (prezes Ewa Pankiewicz) oraz Centrum Wolontariatu (przewodniczący ks. Mieczysław Puzewicz), którzy wnoszą ogromny wkład w rozwój młodzieżowego ruchu wolontariackiego oraz w budowę stosunków polsko-ukraińskich w przyszłości.

– Nasza grupa, młodzieżowa grupa wolontariuszy, zebrała się, szczerze mówiąc, spontanicznie. W zeszłym roku za pośrednictwem ówczesnego proboszcza parafii św. Jana Pawła II ks. Grzegorza Drausa otrzymaliśmy zaproszenie. Nazwaliśmy się „Sokoły”, bo należymy do parafii rzymskokatolickiej we Lwowie-Sokolnikach. Obecny proboszcz, ks. Łukasz Leśniak, poparł tę inicjatywę, dzięki czemu kontynuujemy nasz rozwój i działamy jako ośrodek wolontariatu przy licznych projektach społecznych realizowanych przez naszą parafię – opowiedziała w komentarzu dla Kuriera Galicyjskiego liderka „Sokołów” Oksana Kuntiy-Gnidec.

Fot. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Oksana Kuntiy-Gnidec

Na zaproszenie ze strony polskiej Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Solidarności Globalnej początkowo zgłosiło się dziesięcioro młodych ludzi z parafii św. Jana Pawła II. Obecnie grupa zmniejszyła się do sześciu osób.

– Pierwsze Forum odbyło się w Lublinie w sierpniu 2023 roku. Wtedy zapoznaliśmy się z innymi uczestnikami z Ukrainy. Bo przyjechały też grupy z Zariczan (koło Żytomierza), Iwano-Frankiwska i Drohobycza. W Jabłonicy do tych grup dołączył 10-osobowy zespół młodych ludzi z Czernihowa. Podczas szkoleń poznaliśmy podstawy wolontariatu, jak się zaangażować, gdzie się udać i jak skutecznie pisać projekty z wykorzystaniem techniki SMART. Nasza grupa zrealizowała swój pierwszy projekt w ośrodku rehabilitacyjnym Dżereło, gdzie pomagaliśmy dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie skupiamy się na pracy społecznej przy parafii. Pomagamy w projektach skierowanych do dzieci i osób starszych. Nasza parafia także aktywnie angażuje się w różne inicjatywy społeczne związane z pomocą dla żołnierzy i ich rodzin, osobami wewnętrznie przesiedlonymi – mówi Oksana Kuntij-Gnidec.

„Sokoły” pomagały w prowadzeniu warsztatów plastycznych dla dzieci czy spotkań artystycznych dla osób starszych. A nawet zorganizowały wieczór poetycki. Odbywały się kiermasze charytatywne, zbiórki pieniędzy na pomoc dla wojska, a także wiele innych drobnych prac związanych z działalnością parafii św. Jana Pawła II. Pomoc wolontariacka jest niezawodnym wsparciem dla Kościoła, który wykonuje swoją rolę społeczną i misję w kraju cierpiącym z powodu wojny.

– Z jednej strony, zawsze dobrym jest, gdy czujesz wsparcie w realizacji pomysłu. Z drugiej – nasza młodzież jest proaktywna. Dzieci chcą coś robić i są tym zainteresowane. Doświadczenie zdobyte w Polsce, dzięki polskim wolontariuszom, jest trudne do przecenienia. Teraz w Jabłonicy, to nie był tylko wypoczynek rekreacyjny, ale także zapoznanie się z konkretnymi narzędziami, które pomagają realizować chęć angażowania się w dobre uczynki. Po każdym zrealizowanym nawet najmniejszym projekcie, dzieci po prostu skaczą z radości. Robią coś pożytecznego, coś, co mogą robić i to ich uskrzydla – podsumowuje liderka Sokołów.

Fot. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Oksana Kuntiy-Gnidec

Podczas III Forum Wolontariatu w Jabłonicy każda z grup miała za zadanie zorganizować dla pozostałych krótkie warsztaty. „Sokoły” nauczały, jak się robi świece okopowe.

– Organizatorzy z Polski początkowo byli sceptyczni wobec takiego pomysłu, ale później okazało się, że jest on bardzo ciekawy. Warsztat ze świeczkami przygotowany przez Stanislawa Hnidca zgromadziła najwięcej uczestników zarówno z Polski, jak i Ukrainy – mówi Oksana Kuntiy-Hnidec

Lubelskie Stowarzyszenie Solidarności Globalnej i Centrum Wolontariatu obiecuje w dalszym ciągu wspierać młodzieżowy ruch wolontariacki w Ukrainie. Już w maju planowane jest zorganizowanie kursu dla młodych liderów. Tym razem wydarzenie odbędzie się we Lwowie.

Andrzej Końko

Tekst ukazał się w nr 6 (442), 26 marca – 15 kwietnia 2024

Andrzej Końko. Lubię dziennikarstwo bo z jednej strony informuje, a także potrafi inspirować. Od 20 lat pracuję dla mediów ukraińskich i polskich.

X