Wizyta wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP na Ukrainę

Od zwiedzania zabytków historycznej Żółkwi rozpoczął 23 lipca wizytę na Ukrainie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin. Wraz z nim przybyli ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski oraz polscy eksperci w dziedzinie kultury.

Dyrektor Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi Wołodymyr Herycz przedstawił dokładnie stan obecnych w tym miasteczku najważniejszych obiektów wspólnego dziedzictwa na pograniczu ukraińsko-polskim. Z wdzięcznością zaznaczył, że dzięki wieloletniemu dofinansowaniu z Polski oraz udziałowi polskich konserwatorów przywracane jest piękno Żółkwi. W dawnej kolegiacie pw. św. Wawrzyńca delegację przywitał ks. prałat Józef Legowicz, proboszcz i dziekan żółkiewski. Obecnie kolejne prace konserwatorskie są tam prowadzone przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego i współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą, a także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jarosław Sellin i Jan Piekło weszli po rusztowaniu zewnętrznym pod dach kościoła, gdzie pracują polscy konserwatorzy i zapoznali się z ich pracownią na plebanii. Kolejnym punktem oględzin był zamek wybudowany w latach 1594–1610. Ten przepiękny zespół architektury powoli powstaje z ruiny. W kilku odnowionych pomieszczeniach już funkcjonuje muzeum. Wołodymyr Herycz poinformował o współpracy z wieloma instytucjami muzealnymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i w innych miastach polskich.

– Bardzo korzystamy z ich doświadczenia – zaznaczył Herycz.

W całkowitej natomiast ruinie znajduje się słynna niegdyś synagoga. Goście obejrzeli też pozostałości architektury polskiej w byłym kościele ojców dominikanów, należącym obecnie do Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Na zakończenie delegacja zwiedziła zabytkową drewnianą cerkiew greckokatolicką Świętej Trójcy, która wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W rozmowie z dziennikarzem Kuriera Galicyjskiego wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin powiedział, że w swojej pracy w ministerstwie często się spotyka z materiałami, które dotyczą finansowania konserwacji zabytków na Ukrainie. Podczas tej wizyty pragnie zobaczyć stan tych zabytków w obwodach lwowskim i wołyńskim. Wielkie wrażenie wywarła na nim Żółkiew – siedziba hetmana Stanisława Żółkiewskiego i rodu Sobieskich, którą zwiedza po raz pierwszy.

24 lipca Jarosław Sellin zapozna się na Wołyniu m.in. z pracami konserwatorskimi w barokowej kolegiacie świętej Trójcy XVII w. w Ołyce. We Lwowie zwiedził dawny kościół jezuitów (obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa) i Cmentarz Łyczakowski. W Olesku pragnie zobaczyć Zamek Sobieskich (oddział Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki) oraz magazyny galerii w dawnym klasztorze kapucynów. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zwiedzi też Pałac Koniecpolskich-Sanguszków w Podhorcach i Zamek w Złoczowie (oddziały Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki), a także cmentarze: Janowski, na Zboiskach, na Hołosku we Lwowie oraz w Malechowie i w Mościskach.

Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2017/sellin{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X