Wizyta Adama Kwiatkowskiego w d. Stanisławowie Delegacja Kancelarii prezydenta RP w CKPiDE w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie) (fot. Andrzej Leusz)

Wizyta Adama Kwiatkowskiego w d. Stanisławowie

– Pamiętamy o was i dziękujemy wam za to, że jesteście, że przeżyliście daleko od swojej ojczyzny. Kultywując język ojczysty, pamiętając o historii swego narodu, pomimo wszystko przechowujecie jego tradycje i kulturę – tymi słowami i z takim przesłaniem od pary prezydenckiej RP zwrócił się do polskich rodzin i organizacji, działających na terenie obwodu Iwano-Frankiwskiego, wchodzącego w obręb lwowskiego okręgu konsularnego, sekretarz Kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Adam Kwiatkowski.

Prezydencki minister odwiedził lwowski okręg konsularny w ramach Akcji pomocy Polakom na Wschodzie, odbywającej się pod patronatem pary prezydenckiej. Trzy dni pobytu delegacji Kancelarii Prezydenta RP były niezwykle nasycone wizytami i wydarzeniami. Delegacja Kancelarii prezydenta z ministrem Adamem Kwiatkowskim na czele w towarzystwie konsula generalnego konsulatu RP we Lwowie Rafała Wolskiego i konsula Rafała Kocota, kierownika działu współpracy z Polakami KG, dyrektora Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) (CKPiDE) oraz przedstawicielami społeczności polskiej miasta, oddając hołd zamieszkującym te tereny rodakom, którzy oddali swe życie w walce o niepodległość państwa polskiego, odwiedzili miejsca ich wiecznego spoczynku, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci. Uroczystości odbyły się w Kołomyi pod pomnikiem ofiar Kosaczewa, pod pomnikiem polskich legionów w Bohorodczanach i pod krzyżem w miejscu bitwy pod Obertynem z 1531 roku. W Iwano-Frankiwsku delegacja uczciła ofiary hitlerowskich mordów w Czarnym Lesie, a na dawnym cmentarzu katolickim przy ul. Sapieżyńskiej (obecnie skwerze Pamięci) wspólnie z przedstawicielami władz miasta z sekretarzem Rady miasta Oksaną Sawczuk na czele złożyli wiązanki kwiatów na mogiłach żołnierzy polskich legionów oraz grobie Romana Guryka, studenta, który zginął na Majdanie w 2014 roku, a także poległych w walce z rosyjską agresją na wschodzie Ukrainy.

Adam Kwiatkowski spotkał się z dziećmi i rodzinami żołnierzy walczących na Wschodzie Ukrainy przeciwko Rosji. Podkreślił, że Polska całym sercem i swymi działaniami popiera Ukraińców w ich walce z północnym agresorem i życzył zebranym jak najrychlejszego pokoju na Ukrainie.

W każdym mieście obwodu, gdzie są skupiska Polaków, goście spotykali się z nimi, przekazując pozdrowienia pary prezydenckiej i skromne upominki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Były to przeważnie książki, historyczne gry planszowe, zabawki i słodycze dla najmłodszych dzieci.

Delegacja Kancelarii prezydenta RP w CKPiDE w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie) (fot. Andrzej Leusz)

Następnie, podczas koncertu, zorganizowanego w CKPiDE przez uczniów szkoły średniej nr 3 z polskim i rosyjskim językiem wykładowym minister Kwiatkowski powtórzył słowa, które wielokrotnie brzmiały podczas tej wizyty:

– Jestem pod wielkim wrażeniem wszystkiego, co nas od początku naszego pobytu tutaj spotyka. Jesteśmy tu w imieniu pana prezydenta, żeby Państwu podziękować za to, że przetrwaliście w tej polskości, że przez trudne czasy broniliście tej polskości, że jesteście nadal i czujecie się Polakami, że ta polskość teraz tak pięknie się tutaj rozwija. Trzeba wam za to dziękować. Jesteśmy tu po to, żeby wam powiedzieć, że jesteśmy razem, że jako Polacy jesteśmy jednym narodem, jedną wspólnotą, i że o was pamiętamy bez względu na to, czy mieszkacie we Lwowie, czy mieszkacie w Stanisławowie, czy w którejś z małych miejscowości, które nawet często jest trudno odnaleźć na mapie.

– Będziemy tę Akcję wspierania Polaków kontynuować, bo chcemy dotrzeć do każdego miejsca. To jest ważne żebyście czuli, że jesteśmy z wami – podkreślił Adam Kwiatkowski.

Na mieszkańcach niewielkich miejscowości te spotkania wywarły wielkie wrażenie. Dzieci i młodzież spotykali gości chlebem i solą, polskimi piosenkami, kolędami i wierszami. Wzruszyły tym członków delegacji, bowiem udowodniły, że polska kultura, język i tradycje przez te wszystkie lata nie zostały zapomniane, że przetrwały i przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Kulturę polską, język, historię polskie dzieci i młodzież studiują w szkołach sobotnio-niedzielnych, działających w Kołomyi, Tłumaczu i innych miejscowościach przy Towarzystwach Kultury Polskiej i w gimnazjach, takich jak: TKP „Pokucie” i TKP im. Adama Mickiewicza w Kołomyi czy przy CKPiDE w Iwano-Frankowsku. Lekcje prowadzone są przez specjalnie przysłanych z Polski przez ORPEG zawodowych nauczycieli.

Uczniowie szkoły języka polskiego w Tłumaczu spotkali gości przedstawieniem jasełek. Dzieci w krótkim czasie nauczyły się polskiego, polskich wierszy i kolęd. W Obertynie w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła dzieci przedstawiły program z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Warto tu wspomnieć jeszcze jeden aspekt wizyty delegacji Kancelarii Prezydenta i Konsulatu Generalnego RP – to spotkania z najstarszymi przedstawicielami społeczności polskiej. Wielu z nich jest prawie rówieśnikami Niepodległej Polski. Ci ludzie sami są historią, bo mają w pamięci te wydarzenia, o których dziś uczniowie czytają w podręcznikach.

Na przykład, w Obertynie minister Kwiatkowski odwiedził panią Helenę Semczuk z domu Jaworską. Kobieta urodziła się w 1927 roku, ma trudności z chodzeniem, ale zachowała doskonałą pamięć – recytowała wiersze, które znała jeszcze ze szkoły, a następnie zaśpiewała gościom polską kolędę. W maju przyszłego roku kobieta ukończy 92 lata.

Na zakończenie wizyty w Iwano-Frankowsku Adam Kwiatkowski zapoznał się z działalnością CKPiDE i wręczył w imieniu prezydenta Polski dyrektor Centrum Marii Osidacz pamiątkowy herb Polski, wybity z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Ze swej strony konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski złożył na ręce ministra Kwiatkowskiego najserdeczniejsze podziękowania w imieniu wszystkich Polaków, zamieszkałych na terenie lwowskiego okręgu konsularnego:

– Wśród Polaków na ziemi Stanisławowskiej pan prezydent i jego małżonka cieszą się wielką sympatią, zauważyłem, że wręczając fotografię z dedykacją pary prezydenckiej wywoływaliśmy uśmiech i radość u wszystkich, którzy ją otrzymywali. Cieszymy się, że włodarz Rzeczypospolitej pamięta o ziemi stanisławowskiej, na której mieszkają Polacy, że wysyła tutaj swoich bliskich współpracowników – zaznaczył konsul Rafał Wolski.

W ostatnim dniu wizyty delegacji z Warszawy na Przykarpaciu goście odwiedzili Kałusz, gdzie wzięli udział we mszy św. w kościele pw. św. Walentego, spotkali się z polskimi rodzinami tego miasta i obejrzeli przygotowane przez dzieci i młodzież przedstawienie.

Włodzimierz Harmatiuk
Tekst ukazał się w nr 23-24 (315-316) 18 grudnia 2018 – 17 stycznia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X