Wiceminister odpowiedzialny za kontakty z Polakami za granicą traci stanowisko

Wiceminister odpowiedzialny za kontakty z Polakami za granicą traci stanowisko

Jan Dziedziczak, dotychczasowy sekretarz stanu w MSZ, odpowiedzialny między innymi za kontakty z Polonią i Polakami za granicą stracił stanowisko. Jego obowiązki przejął nominowany dziś przez szefa resortu spraw zagranicznych na stanowisko podsekretarza stanu Andrzej Papierz.

– Na polecenie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza zlikwidowano jedno z dwóch stanowisk sekretarza stanu w MSZ. Tym samym Jan Dziedziczak przestał pełnić swoją dotychczasową funkcję – poinformował dyrektor biura rzecznika prasowego ministerstwa spraw zagranicznych Artur Lompart. To nie jedyna zmiana w resorcie.

Andrzej Papierz odebrał dziś z rąk ministra Jacka Czaputowicza nominację na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nowy wiceszef MSZ będzie odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa, Polonii, konsularne oraz dyplomacji publicznej.

Andrzej Papierz urodził się w 1966 r. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów był członkiem Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działał jednocześnie w podziemnych strukturach Solidarności. Był współzałożycielem i jednym z liderów Ligii Republikańskiej oraz uczestnikiem Ruchu Wolność i Pokój. W 1989 r. był członkiem Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Andrzej Papierz (od lewej) odebrał z rąk ministra Jacka Czaputowicza nominację na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (Fot. msz.gov.pl)

W 1990 r. rozpoczął pracę w Tygodniku Solidarność. W latach 1991-93 był zatrudniony jako analityk w Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie tworzył opracowania na temat sytuacji politycznej na Wschodzie po upadku Związku Radzieckiego. W 1993 r. powrócił do dziennikarstwa, rozpoczynając pracę w Polskim Radiu. Od 1994 r. był dziennikarzem Telewizji Polsat, a w latach 1995-96 redaktorem programu publicystycznego Puls Dnia w TVP. W 1996 r. pracował w dzienniku „Życie”, a następnie w telewizji RTL 7. Kilkakrotnie wyjeżdżał na Kaukaz w roli korespondenta wojennego. W latach 1998-2001 był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od 2001 do 2006 r. kierował Instytutem Polskim w Sofii. Po powrocie do kraju został dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia w MSZ. W 2006 r. uzyskał stopień ambasadora tytularnego. W trakcie swojej kariery dyplomatycznej pełnił funkcję Ambasadora RP w Bułgarii (2007-2010),  ambasadora tytularnego w Ambasadzie RP w Kabulu (Afganistan), starszego doradcy Dowodzących Polskim Kontyngentem Wojskowym w prowincji Ghazni (w ramach ISAF). Od 2013 do 2016 r. był Konsulem Generalnym RP w Ałmaty (Kazachstan) i Biszkeku (Kirgistan), a w latach 2017-2018 pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Stambule (Turcja).

Andrzej Papierz został odznaczony Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2000), Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2011), Medalem Gwiazda Afganistanu (2012), Afghanistan Campaign Medal (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Medalem „Pro Patria” (2016).

Źródło: Kresy24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X