„Weekend z kulturą polską” w Kołomyi

„Weekend z kulturą polską” w Kołomyi

W roku bieżącym Polska Sobotnia Szkoła w Kołomyi obchodzi swoje 10-lecie.

Żeby uczcić tę ważną datę nauczyciele postanowili zrealizować szereg projektów, które w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą zostały dofinansowane za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W dniach 10–11 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Polskiej Sobotniej Szkole, która działa przy Polskim Towarzystwie Kulturowym im. A. Mickiewicza w Kołomyi. W ramach świętowania uczniowie i nauczyciele zrealizowali pierwszą edycję projektu „Weekend z kulturą polską”.

Pierwszy dzień miał charakter edukacyjno-rozrywkowy i odbywał się pomieszczeniach byłego gimnazjum sióstr urszulanek – obecnie gimnazjum im. M. Hruszewskiego. Już od dwóch lat nauczyciele i uczniowie szkoły polskiej korzystają z gościnności władz gimnazjum.

Ponad 60 uczniów, którzy w roku bieżącym ukończyli naukę, zgromadzili się, by podsumować wyniki całorocznej pracy, wziąć udział w zabawach edukacyjnych i quizach. Dzieci i młodzież z najmłodszych grup rozwiązywali testy, współzawodniczyli ze sobą w zadaniach drużynowych. Młodzież i dorośli wzięli udział w wycieczce, prowadzonej w języku polskim, podczas której zwiedzali swoje miasto pod kątem poznawania polskiej historii i polskich zabytków. Okazją do utrwalenia wiedzy stało się rozwiązywanie zadań i testów o Kołomyi. Również przegląd filmów był okazją do obcowania z językiem polskim. Nie zabrakło też na dziedzińcu szkoły gier integracyjnych, śpiewu, i tańców.

Pod koniec sobotniego spotkania odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursów i wręczenie dyplomów, wyróżnień i upominków wszystkim kończącym rok szkolny.

Drugi dzień „Weekendu z kulturą polską” został poświęcony postaci i twórczości Stanisława Vincenza, gdyż w roku bieżącym mija 80. rocznica wydania I tomu dzieła „Na wysokiej połoninie”. Stanisław Vincenz urodził się w Słobodzie Rungurskiej niedaleko Kołomyi, był związany z miastem poprzez naukę w gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka, dlatego na drugi dzień „Weekendu” została zaplanowana wycieczka do miejsca urodzin pisarza. Przy pomniku, gdzie stał dom rodzinny Vincenzów odczytano fragmenty życiorysu pisarza i oczywiście nie zabrakło huculskiej epopei „Na wysokiej połoninie” w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Drugą część wycieczki przeznaczono na wspólne grillowanie, zabawy, tańce, śpiew polskich pieśni biesiadnych. Nie brakowało w tym dniu radości, choć historia miejsca, w którym zatrzymaliśmy się, skłaniała do zadumy. W miejscu, gdzie stał dom rodzinny Vincenzów, przy pomniku Iwana Franki, który postawił Stanisław Vincenz, w miejscu dawnego kościoła parafialnego i cmentarza rośnie dziś gęsty las, który pamięta mieszkających tam przed wojną Polaków. Młodzież z zainteresowaniem słuchała jakże smutnej historii Polaków ze Słobody. Chcielibyśmy, żeby nie była to ostatnia wycieczka szkolna, w czasie której uczniowie dowiedzą się o wspólnej, nieraz tragicznej historii mieszkańców Pokucia.

Zakończenie roku szkolnego w Polskiej Sobotniej Szkole w Kołomyi odbyło się ze szczególnym naciskiem na poznawanie kultury polskiej. Druga edycja projektu „Weekend z kulturą polską” jest zaplanowana na wrzesień 2017 roku.

Irena Hułaj-Nazarowa
Tekst ukazał się w nr 14 (282) 28 lipca – 14 sierpnia 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X