Zygmunt Bauman na Forum Wydawców we Lwowie

Zygmunt Bauman na Forum Wydawców we Lwowie

XX Forum Wydawców jest kolejnym, jubileuszowym spotkaniem wydawców, literatów, poetów, ale również polityków, biznesmenów i zwykłych czytelników, którzy poszukują dobrych książek i chcą porozmawiać z autorami. Cały wrześniowy tydzień Lwów żyje wydarzeniami przygotowanymi na targi książki. Jak zwykle, jest z czego wybierać.

Polska gościem honorowym forum
Na konferencji prasowej dla przedstawicieli lwowskich mediów kierownik projektu Aleksandra Kowal ogłosiła, że w Forum uczestniczy 220 wydawców i 362 autorów, którzy przedstawią 100 tys. książek, w tym 10 tys. specjalnie przygotowanych i wydanych z okazji Forum. Organizatorzy oczekują na 50 tys. zwiedzających, 380 akredytowanych dziennikarzy. Będą obecni wydawcy, autorzy i ich książki z 23 krajów świata. Po raz pierwszy wybrano też honorowego gościa forum – w tym roku będzie to Polska. Oficjalna polska delegacja liczy 48 uczestników, w tym 24 literatów.

O obecności Polski na lwowskim Forum mówili Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki z Krakowa i Jarosław Godun, dyrektor Instytutu Polskiego z Kijowa. Zgodnie podkreślili, że lwowskie Forum jest też ważnym wydarzeniem dla polskiej książki i że ideę aktywnego udziału w imprezie poparł minister kultury RP Bogdan Zdrojewski, który przyjedzie na otwarcie Forum. Z Polski przyjedzie ponad 70 wydawców. Polska obecność na Forum to nie tylko książki, ale też udział w dyskusjach, przedstawieniach teatralnych, koncertach.

 

Grzegorz Gauden i Jarosław Godun (Fot. Jurij Smirnow)

W 2007 roku Instytut Polski w Kijowie ufundował specjalną nagrodę literacką imienia Josepha Conrada-Korzeniowskiego dla młodych ukraińskich pisarzy. Przyznawana jest co dwa lata. W roku 2007 pierwszym laureatem nagrody był pisarz Taras Prochaśko, w 2009 roku – Sergiusz Żadan, w 2011 roku – Natałka Śniadanko. W tym roku wybrany zostanie kolejny laureat nagrody. Polski program przygotowany na lwowskie targi książki jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadę RP na Ukrainie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Polski w Kijowie oraz Instytut Książki w Krakowie.


Ostrzeżenia profesora Baumana

Gościem honorowym jubileuszowego Forum Wydawców jest Zygmunt Bauman – światowej sławy polski socjolog, filozof i eseista. W poniedziałek 9 września Zygmunt Bauman uczestniczył w konferencji prasowej i wygłosił wykład na Uniwersytecie Lwowskim pt. „Przyczynek do społecznej historii czasu”.

Organizatorzy forum podkreślili, że Zygmunt Bauman po raz pierwszy został zaproszony na targi do Lwowa dwa lata temu. Profesor prezentował swoją książkę „Płynna nowoczesność”. Książka niedawno została przełożona na język ukraiński. Jego wystąpienie podczas spotkania z dziennikarzami zamieniło się w prelekcję na tematy poruszane w pracach i esejach socjologicznych.

Fot. Jurij Smirnow„Rzeczywistość w naszych czasach jest bardzo zmienna, bo nowe rzeczy następują tak szybko, że nieraz trudno je utrzymać, szczególnie w ludzkiej pamięci. W funkcjonowaniu społeczności, również konkretnych ludzi, istnieje globalna współzależność. Na nasze losy, a nawet na losy naszych dzieci i wnuków ma wpływ coś takiego, o czym nawet nigdy nie słyszeliśmy, co wydarzyło się na innym końcu świata. Problemy świata tylko mnożą się i nie ma żadnych możliwości ich rozwiązania. Więcej wiedzy – to więcej możliwości. Ale wiedza rozwija się błyskawicznie, przekracza nasze możliwości jej zrozumienia i poznania. Nowe idee bardzo szybko tracą swoją aktualność. To samo z wynalazkami technicznymi. Świat jest przepełniony wiedzą. Dziś w jednym numerze czasopisma można znaleźć więcej wiedzy i informacji niż ta, którą dysponował ktoś z wybitnych filozofów XVIII wieku. To wszystko ma bardzo poważną sprzeczność: otrzymujemy wiedzę, informację w takich ilościach, że nasz mózg ma trudności z jej opanowaniem i przyswojeniem. W człowieku narasta poczucie niepewności w swoich możliwościach, swoiste poczucie impotencji. Człowiek odczuwa, że niewiele może zrobić, żeby zmienić bieg wydarzeń. Współczesny człowiek odczuwa też upokorzenie własnej wartości. Z jednej strony nie może nic zrobić, żeby przeciwstawić się olbrzymiemu potokowi informacji, a z drugiej strony – nie potrafi poradzić sobie z tą informacją i wiedzą. Dlatego czuje się jak neandertalczyk i podświadomie czeka na kolejne uderzenie losu”.

Taka niemożność współczesnego człowieka powoduje niepewność, a z niepewności rodzi się strach. „Każdy z nas żyje w poczuciu ryzyka i niepewności” – mówił Zygmunt Bauman.

Jurij Smirnow


Czytaj też:

Polska gościem honorowym 20. Forum Wydawców we Lwowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X