We Lwowie rozmawiano o ruchu migracyjnym pomiędzy Ukrainą i Polską

3 września br. na Politechnice Lwowskiej odbyło się międzynarodowe sympozjum „Migracja w warunkach kryzysu: kontekst ukraińsko-polski”.

Organizator sympozjum – Międzynarodowy Instytut Edukacji, Kultury i Współpracy z diasporą.

Uczestników powitali prof. Jurij Bobało, rektor Politechniki Lwowskiej, Oleg Syniutka, kierownik Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP, Jarosław Drozd, konsul generalny RP we Lwowie, a także ukraińscy parlamentarzyści Oksana Jurynec, Anatolij Matwijenko, Walerij Packan.

Listy powitalne do uczestników sympozjum nadesłali Wołodymyr Grojsman, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy i Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce.

Podczas sympozjum zostały omówione kwestie regulacji ruchu migracyjnego pomiędzy Ukrainą i Polską, problemy wizowe i problemy zatrudnienia Ukraińców w Polsce. Również poszukiwanie nowych mechanizmów współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską na poziomach ogólnokrajowym i regionalnym.

– Ukraina jest postrzegana w Polsce jako wschodni sąsiad, którego wspieramy i chcemy, żeby tam było bezpiecznie. Granica nie może być barierą pomiędzy naszymi krajami. Musimy ułatwić system wizowy dla mieszkańców Ukrainy, zmniejszyć albo w ogóle skasować opłatę, rozszerzyć mały ruch graniczny (MRG) aż do Lwowa. Są to nasze priorytety, które zapewniają nam korzyści ekonomiczne. Powinniśmy pokonać wszelkie przeszkody dla integracji europejskiej Ukrainy – powiedział Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP.

Uczestnicy międzynarodowego sympozjum przyjęli rezolucję o konkretne zalecenia dla ukraińskich władz wykonawczych i ustawodawczych w stosunku do polityki dotyczącej migracji.

Eugeniusz Sało

{gallery}gallery/2015/migracja_ua_pl{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X