Walka z gruźlicą

Statystyka pokazuje, że Ukraina znajduje się na liście 22 państw z największą zachorowalnością na gruźlicę.

Od 1995 roku oficjalnie została ogłoszona epidemia tej choroby, często staje się ona przyczyną zgonu chorego (co czwarta zarażona osoba umiera). Dane statystyczne również pokazują, że na gruźlicę zapada 98 osób na 100 tys. mieszkańców. Porównując wskaźniki: na Białorusi – 35, a w Polsce – 15 osób.

Ostatnio, w wyniku wzmożonej migracji, przyczyną której jest m.in. wojna na wschodzie, gwałtownie wzrosła liczba chorych na Ukrainie Zachodniej. Na przykład, na Zakarpaciu mamy obecnie do czynienia ze wzmożonym ruchem migracyjnym ze wschodu Ukrainy, a liczba chorych we wschodnich obwodach plasowała się wśród najwyższych na Ukrainie. W obecnej sytuacji stwarza to zagrożenie nie tylko dla mieszkańców Ukrainy w tym regionie, lecz i dla mieszkańców rejonów przygranicznych w Rumunii, Słowacji, Polsce i na Węgrzech.

23-24 czerwca w Kijowie miało miejsce drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Zmniejszenie ryzyka epidemiologicznego gruźlicy na terenach przygranicznych Polski-Białorusi-Ukrainy, dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod kontroli i leczenia”. Stronę polską reprezentował na tym spotkaniu dyrektor Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, mgr Witold Gimlewicz i dr Teresa Gwizdak oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego w Rzeszowie. Ukrainę reprezentowali dyrektor Agencji Rozwoju Regionu Winohradowskiego (Zakarpacie) Wołodymyr Szewczuk i przedstawiciele władz samorządowych. Gospodarzami spotkania byli Narodowy Instytut Ftyzjatrii i Pulmonologii im. Janowskiego i Stowarzyszenie Intensywnej Terapii Chorób Infekcyjnych INCURE. W ramach tego projektu planowane jest otwarcie nowoczesnej kliniki gruźliczej na 60 pacjentów w okolicach miejscowości Winohradów i rozwiązanie kwestii niedostatecznej rozpoznawalności gruźlicy w tym regionie poprzez wprowadzenie mobilnych kompleksów diagnostycznych, opracowanie innowacyjnych rozwiązań leczenia chorych, szczególnie tych z ciężką formą schorzenia i powikłaniami. Polska strona bierze na siebie eksperckie przygotowanie projektów modułowych wykrywania i leczenia choroby oraz szkolenie personelu medycznego. Początek realizacji projektu przewidziano na przełom lat 2016-2017. Jednak pierwszy krok realizacji projektu będzie już w lipcu br., gdy odbędzie się spotkanie władz Zakarpacia i woj. podkarpackiego, podczas którego zostanie podpisane memorandum o współpracy w tej dziedzinie.

Dmytro Antoniuk
Tekst ukazał się w nr 12 (232) 30 czerwca – 16 lipca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X